Tập huấn Hội đồng Mục vụ giáo hạt Phú Nhuận

 

Nhiệm kỳ: 2016 – 2020

Thực hiện yêu cầu của Tòa Tổng Giám Mục, lúc 8g00 ngày thứ bảy 23/4/2016, toàn thể Hội đồng Mục vụ (HĐMV) các giáo xứ trong giáo hạt Phú Nhuận đã tập trung về Trung Tâm Mục Vụ giáo xứ Thánh Đa Minh – Ba Chuông, để tham dự buổi tập huấn về vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Mục vụ, do cha quản hạt Micae Nguyễn Văn Lộc chủ trì. Đến tham dự buổi tập huấn còn có quý cha chánh xứ các giáo xứ trong giáo hạt và sự nhiệt tình tham gia đông đủ của các ông bà thành viên trong HĐMV các giáo xứ.

Tập huấn Hội đồng Mục vụ giáo hạt Phú Nhuận Tập huấn Hội đồng Mục vụ giáo hạt Phú Nhuận

Nội dung tập huấn dựa trên Quy Chế Hội đồng Mục vụ đã phát hành năm 2015 và tập tài liệu do tòa Tổng Giám Mục phổ biến, gồm có 8 đề tài:

1/ Ơn gọi giáo dân                                                 5/ Linh hoạt Mục vụ

2/ Linh đạo HĐMV giáo xứ                                    6/ Linh hoạt viên

3/ Huấn quyền đề cập đến HĐMV                       7/ Phương thức linh hoạt

4/ Huấn luyện HĐMV                                            8/ Linh hoạt một buổi họp

Tập huấn Hội đồng Mục vụ giáo hạt Phú Nhuận Tập huấn Hội đồng Mục vụ giáo hạt Phú Nhuận

Sau phần chào mừng và bài hát tập thể để khai mạc buổi tập huấn do cha Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín OP., quản đốc giáo xứ Thánh Đa Minh, toàn thể các thành viên HĐMV được hướng dẫn 4 đề tài đầu tiên. Cha chánh xứ giáo xứ Thánh Đa Minh Giuse Lưu Công Chỉnh OP. lưu ý nhấn mạnh đến ơn gọi của người giáo dân khi được tuyển chọn làm thành viên HĐMV. Mỗi thành viên cần phải hiểu rõ linh đạo của HĐMV, các Huấn quyền đề cập đến HĐMV, và phải được huấn luyện để ý thức được vai trò, trách nhiệm, sứ vụ của HĐMV trong giáo xứ.

Tập huấn Hội đồng Mục vụ giáo hạt Phú Nhuận

Thời gian nghỉ giải lao, HĐMV giáo xứ Thánh Đa Minh cũng đã chuẩn bị các loại bánh ngọt, cà phê, trà nóng … để anh chị em vừa liên hoan nhẹ, vừa có cơ hội gặp gỡ trao đổi, chia sẻ, tạo sự gắn bó trong công tác phục vụ, sự liên đới giữa các giáo xứ trong hạt.

Tập huấn Hội đồng Mục vụ giáo hạt Phú Nhuận Tập huấn Hội đồng Mục vụ giáo hạt Phú Nhuận

Sau đó, buổi tập huấn được tiếp tục với 4 nội dung còn lại với chủ đề “Linh hoạt” do cha chánh xứ giáo xứ Phú Lộc Andre Trần An Hiệp hướng dẫn. Cha luôn nhắc nhở các thành viên HĐMV trong đời sống cũng như trong sứ vụ được giao, phải luôn học hỏi và thực hiện theo mẫu gương Chúa Giêsu. Mọi thành viên phải biết đoàn kết, nhiệt thành, hăng say xây dựng và phát triển HĐMV ngày càng khởi sắc hơn.

Tập huấn Hội đồng Mục vụ giáo hạt Phú Nhuận Tập huấn Hội đồng Mục vụ giáo hạt Phú Nhuận

Để kết thúc buổi tập huấn, cha quản hạt Micae cám ơn quý cha chánh xứ đã đồng hành và động viên các HĐMV tham dự buổi tập huấn thật đông đủ. Cha cũng biểu dương sự hy sinh, nhiệt thành của tất cả các anh chị em trong các HĐMV, đã hỗ trợ nhiều cách, giúp các giáo xứ trong giáo hạt ngày một thăng tiến, đời sống đức tin của giáo dân ngày một nâng cao.

Tập huấn Hội đồng Mục vụ giáo hạt Phú Nhuận

HĐMV giáo xứ Phát Diệm

Cuối cùng trước khi chia tay ra về, HĐMV mỗi giáo xứ đã chụp chung tấm hình lưu niệm với quý cha nhân ngày được tập huấn nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm trong sứ vụ cao quý này.

Tập huấn Hội đồng Mục vụ giáo hạt Phú Nhuận

HĐMV giáo xứ Phú Hải

Nguyện xin Thánh Thần Thiên Chúa tuôn đổ mọi ơn lành hồn xác và luôn đồng hành soi sáng hướng dẫn, để các ông bà thuộc các Hội Đồng Mục Vụ, nhiệt tâm cộng tác với giáo xứ trong các công tác mục vụ và mọi lãnh vực hoạt động, giúp các giáo xứ ngày càng phát triển trong an bình và hạnh phúc.

Giacôbê Tôn Thất Điền

Tập huấn Hội đồng Mục vụ giáo hạt Phú Nhuận

HĐMV giáo xứ Thánh Đa Minh – Ba Chuông

Tập huấn Hội đồng Mục vụ giáo hạt Phú Nhuận

HĐMV giáo xứ Phú Nhuận

Tập huấn Hội đồng Mục vụ giáo hạt Phú Nhuận

HĐMV giáo xứ Phú Lộc

Tập huấn Hội đồng Mục vụ giáo hạt Phú Nhuận

HĐMV giáo xứ Phú Quý

Tập huấn Hội đồng Mục vụ giáo hạt Phú Nhuận

HĐMV giáo xứ Phú Hạnh

Trả lời