Chúc mừng Ban điều hành Ban Tông Đồ nhiệm kỳ 2016 – 2019

 

Tối thứ ba 12.01.2016, với sự hướng dẫn của HĐMV, Ban Tông Đồ giáo xứ Đa Minh đã tổ chức bầu cử ban điều hành mới.

Danh sách Ban điều hành mới :

Trưởng : Vinh Sơn Vũ Đình Chí
Phó 1 : Đa Minh Nguyễn Văn Tuấn
Phó 2 : Giuse Đoàn Đức Hạnh
Thư Ký : Gioan Đinh Thái Công
Thủ quỹ : Matthêu Lê Anh Kiệt

Chúc mừng Ban điều hành Ban Tông Đồ nhiệm kỳ 2016 - 2019

Chụp hình lưu niệm cùng cha linh hướng

Tiếp theo, thứ ba 19.01.2016, anh em đã họp bàn và thống nhất bản nội quy Ban Tông Đồ. Ngày 21.01, bản nội quy đã được cha chánh xứ Giuse Lưu Công Chỉnh phê chuẩn.

Chúc mừng Ban điều hành Ban Tông Đồ nhiệm kỳ 2016 - 2019

Như chúng ta đã biết, Ban Tông Đồ giáo xứ được thành lập từ năm 2005. Khởi đầu gồm các tông đồ trong nghi thức rửa chân thứ Năm Tuần Thánh. Với thời gian, Ban Tông Đồ quy tụ các anh em thiện chí, có tinh thần tông đồ, sẵn sàng tham gia việc phục vụ giáo xứ, khi có thể và theo khả năng.

Chúc mừng Ban điều hành Ban Tông Đồ nhiệm kỳ 2016 - 2019

Ban Tông Đồ có nhiệm vụ cộng tác với Hội đồng Mục vụ trong các sinh hoạt của giáo xứ, từ nghi lễ, phụng tự, chuẩn bị, trang trí, tổ chức các ngày lễ, đến tu bổ thánh đường và công tác xã hội. Ban phụ trách trật tự chung của thánh đường trong giờ lễ ngày Chúa Nhật và các lễ đặc biệt.

Chúc mừng Ban điều hành Ban Tông Đồ nhiệm kỳ 2016 - 2019

 

Trả lời