Clip: Sức mạnh của người mẹ

 

Clip: Sức mạnh của người mẹNgọn nến to hay nhỏ không thành vấn đề, quan yếu là chúng ta có nỗ lực hay không.

Chúng ta không thể thoát gian khổ và nghịch cảnh, nhưng chúng ta có thể giữ lòng thanh thản và cố gắng vượt qua trước mọi bất trắc trong sự quan phòng của Thiên Chúa Tình yêu. Hãy nhớ rằng: “Khi bạn xuống tới đất đen chính là lúc Chúa lại nâng bạn lên“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời