Trực tiếp lễ Khai mạc Năm Thánh Dòng Đa Minh 07.11.2015

 

Khai Mạc Năm Thánh Mừng 800 Năm Thành Lập Dòng Đa Minh, Ban Truyền Thông Đa Minh kính mời độc giả tham dự buổi truyền hình trực tiếp Thánh Lễ Và Nghi Thức Sai Đi, do Tiểu Ban Năm Thánh Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam tổ chức, tại nhà thờ Đa Minh Ba Chuông, từ 7g30 ngày 07 tháng 11 năm 2015. Buổi truyền hình thực hiện đồng loạt với tất cả các Tỉnh Dòng khác.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời