Mừng kính Thánh Đa Minh – bổn mạng giáo xứ

 + Các hoạt động: Hiến máu, bóng đá, bóng bàn, kéo co, nhảy bao bố

+ Xem trích đoạn video thánh lễ

Mừng kính Thánh Đa Minh – bổn mạng giáo xứGiáo xứ Thánh Đa Minh – Ba chuông long trọng mừng lễ kính lễ bổn mạng Đa Minh, cũng là bổn mạng ca đoàn mang tên ngài và nhóm Sinh viên nhịp bước Đa Minh.

Vào lúc 17 giờ 30 ngày 08/08/2015, thánh lễ đồng tế do cha Bề trên Chánh xứ Giuse Lưu Công Chỉnh,OP. chủ tế, cha Giám tỉnh tỉnh dòng Đa Minh Giuse Nguyễn Đức Hoà, OP. cùng quý cha trong tu viện Alberto đồng tế, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể giáo dân trong xứ cũng như ngoài xứ đến hiệp dâng thánh lễ mừng kính Thánh Đa Minh.

Các đoàn thể lần lượt hân hoan tiếng vào thánh đường dâng lời tạ ơn Thiên Chúa trong ngày mừng kính Thánh Đa Minh bổn mạng của giáo xứ.

Mừng kính Thánh Đa Minh – bổn mạng giáo xứ

Trước khi cử hành thánh lễ, Cha Bề trên Chánh xứ giới thiệu với cộng đoàn cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Nhứt, OP. là cha Phó bề trên tu viện Alberto, cha Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín, Quản đốc Thánh đường và cha Giuse Trần Văn Việt, đặc trách Đoàn Thiếu Nhi. Hôm nay mừng kính Thánh Đa Minh, cha chủ tế chúc mừng các Ông, Anh, Em nhận Thánh Đa Minh làm Thánh bổn mạng, chúc ca đoàn Đa Minh ngày càng thăng tiến tiếng hát cũng như đời sống đạo của các ca viên.

Mừng kính Thánh Đa Minh – bổn mạng giáo xứ

Qua bài giảng, cha Biển Đức Vương Thuật giúp cộng đoàn biết về Thánh Đa Minh chỉ nói với Chúa và nói về Chúa. Thánh Đa Minh luôn khao khát tìm đến Thiên Chúa nên Ngài đã lập ra Dòng giảng thuyết để đem lời Chúa đến cho mọi người và dạy cho mỗi người biết sống bác ái yêu thương. Đời sống bác ái rất quan trọng đối với đời sống Kitô hữu.

Mừng kính Thánh Đa Minh – bổn mạng giáo xứ Mừng kính Thánh Đa Minh – bổn mạng giáo xứ
Mừng kính Thánh Đa Minh – bổn mạng giáo xứ Mừng kính Thánh Đa Minh – bổn mạng giáo xứ

Trong cuộc hành trình truyền giáo Thánh nhân luôn mang theo Tin mừng của Thánh Matthêu để chia sẻ cho anh chị em, dẫn dắt những người lạc bước trở về với Chúa.

Mừng kính Thánh Đa Minh, mỗi ki-tô hữu chúng ta học hỏi nơi ngài luôn gắn bó với lời Chúa. Lời Chúa là đèn soi dẫn chúng ta đi đúng đường, nhắc nhở chúng ta vững vàng đi theo Chúa, loan báo lời Chúa cho anh chị em mình sống chân lý với giá trị Tin mừng để được ơn cứu độ.

Mừng kính Thánh Đa Minh – bổn mạng giáo xứ

Nguyện xin Thánh Đa Minh bầu cử cho cộng đoàn giáo xứ luôn biết học hỏi nơi ngài, siêng năng học hỏi, lắng nghe lời Chúa và đem lời Chúa đến với anh chị em mình.

Maria PT

 Mừng kính Thánh Đa Minh – bổn mạng giáo xứ

Mừng kính Thánh Đa Minh – bổn mạng giáo xứ

Mừng kính Thánh Đa Minh – bổn mạng giáo xứ

Trả lời