Thánh lễ tại Đài Chúa Kitô Vua – Vũng Tàu

 

Thánh lễ tại Đài Chúa Kitô Vua – Vũng Tàu

 + Video

Trong chuyến tham quan du lịch của Hội đồng mục vụ giáo xứ Đaminh Ba Chuông, ban tông đồ, ban truyền thông và ban kỹ thuật… Đoàn đã tới dâng thánh lễ tại Nhà nguyện của quý sơ Nước Hằng Sống, phục vụ tại Đài Chúa Kitô Vua – Vũng Tàu.

Thánh lễ đặc biệt này do cha Phanxicô Xavie Đào Trung Hiệu chủ tế, cha chánh xứ Micae Nguyễn Văn Bắc, cha Giuse Phạm Quốc Văn và cha linh hướng của cộng đoàn cùng đồng tế.

 

Thánh lễ tại Đài Chúa Kitô Vua - Vũng Tàu

 

Dựa vào Lời Chúa trong ngày, cha Phanxicô đã tổng hợp những nét mới trong lể luật của Đức Kitô Đấng kiện toàn lề luật Maisen, đó là tính nội tâm, tính phổ quát, lòng bao dung, và nhất là tinh thần tự do của con cái Chúa (Mt 5, 17-19). Cha cầu chúc quý ông bà anh chị ý thức hồng ân được phục vụ giao ước mới dựa vào thần khí như lời thánh Phaolô trong bài đọc một hôm nay (1Cr 3, 4-11)

 

Thánh lễ tại Đài Chúa Kitô Vua - Vũng Tàu

 

Ngoài việc tạ ơn và cầu nguyện cho việc đoàn kết phục vụ hội thánh cũng như giáo xứ, và cầu nguyện xin Chúa và Đức Mẹ gìn giữ và chúc lành cho chuyến đi, cộng đoàn tham dự thánh lễ hôm nay cũng sốt sắng để cầu nguyện cho cụ bà Anna, thân mẫu ông phó chủ tịch HĐMV Dương Minh Thanh, mới qua đời .

 

Thánh lễ tại Đài Chúa Kitô Vua - Vũng Tàu

Thánh lễ tại Đài Chúa Kitô Vua - Vũng Tàu

Thánh lễ tại Đài Chúa Kitô Vua - Vũng Tàu

Thánh lễ tại Đài Chúa Kitô Vua - Vũng Tàu

Thánh lễ tại Đài Chúa Kitô Vua - Vũng Tàu

Thánh lễ tại Đài Chúa Kitô Vua - Vũng Tàu

Click xem hình lớn

 Thánh lễ tại Đài Chúa Kitô Vua - Vũng Tàu

 Xem thêm hình ảnh

 

 

 

 

 

Trả lời