Video: Thánh lễ tại Nghinh Đài Kitô Vua

 

Hội đồng mục vụ giáo xứ
Dã ngoại 2013

 

Video: Thánh lễ tại Nghinh Đài Kitô Vua

 

Video: Thánh lễ tại Nghinh Đài Kitô VuaThánh lễ đặc biệt này do cha Phanxicô Xavie Đào Trung Hiệu chủ tế, cha chánh xứ Micae Nguyễn Văn Bắc, cha Giuse Phạm Quốc Văn và cha linh hướng của cộng đoàn cùng đồng tế.

Dựa vào Lời Chúa trong ngày, cha Phanxicô đã tổng hợp những nét mới trong lể luật của Đức Kitô Đấng kiện toàn lề luật Maisen, đó là tính nội tâm, tính phổ quát, lòng bao dung, và nhất là tinh thần tự do của con cái Chúa (Mt 5, 17-19). Cha cầu chúc quý ông bà anh chị ý thức hồng ân được phục vụ giao ước mới dựa vào thần khí như lời thánh Phaolô trong bài đọc một hôm nay (1Cr 3, 4-11) (Bản tin)

 

Video: Thánh lễ tại Nghinh Đài Kitô Vua

Video: Thánh lễ tại Nghinh Đài Kitô Vua

Click xem hình lớn