Đoàn TNTT: Bế giảng năm học 2012 – 2013

 
 
Giáo xứ Đaminh Ba Chuông
Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

 

Bế giảng năm học 2012 – 2013

 + Xem thêm hình

Sáng Chúa nhật ngày 09/06/2013, Đoàn Thiếu nhi đã tổ chức Thánh lễ bế giảng năm học, đồng thời trong Thánh lễ này, các em Thiếu nhi thuộc phân đoàn Nghĩa 3 được Tuyên Hứa bao đồng.  

     

Đoàn TNTT: Bế giảng năm học 2012 - 2013

 

Đúng 09g00, đoàn rước gồm các em thiếu nhi, quý Cha đồng tế, thầy Phó tế và lễ sinh tiến vào trong Thánh đường.

 

Đoàn TNTT: Bế giảng năm học 2012 - 2013

 

Qua bài giảng, Cha Chánh xứ Micae đã nhắc nhớ cho các em về giới luật yêu thương , sự thương xót và đồng cảm giữa những con người với nhau. Cha nêu lên một số tấm gương về các vị Thánh có lòng thương yêu vô bờ nên đã luôn dấn thân vào con đường giúp đỡ cho mọi người, đặc biệt là Mẹ Teresa luôn là tấm gương của sự hy sinh và bác ái. Đồng thời, Cha cũng khuyên các em không nên chạy theo con đường vô cảm xã hội hiện nay.

 

Đoàn TNTT: Bế giảng năm học 2012 - 2013

 

Tiếp theo là nghi thức Tuyên Hứa bao đồng của các em thuộc ngành Nghĩa. Qua nghi thức này, các em được mời gọi để trưởng thành hơn về đức tin; từ nay các em sẽ sống theo Đức tin và mang Chúa đến gần những ngươi xung quanh trong sự yêu thương-Bác ái.

 

Đoàn TNTT: Bế giảng năm học 2012 - 2013

 

Trước khi kết thúc Thánh lễ, chị Đoàn trưởng đại diện Đoàn Thiếu Nhi đã đọc báo cáo tổng kết cuối năm trình Cha và toàn thể cộng đoàn, đọc tên từng em Thiếu nhi xuất sắc của các Chi đoàn lên lãnh thưởng. Tiếp theo ban đại diện Phụ Huynh và các em Thiếu nhi gửi lời cảm ơn đến quý Cha và toàn thể cộng đoàn. Sau lời cảm ơn vị đại diện Phụ huynh, các em Thiếu nhi lên tặng hoa cho quý Cha.

 

Đoàn TNTT: Bế giảng năm học 2012 - 2013

Cuối cùng, Cha chủ sự đã tuyên bố Thánh lễ bế giảng năm học kết thúc.

Bài viết: Kim Quỳnh

Hình ảnh: Anh Kiệt – Chung Thảo

(thieunhibachuong.net)


Trả lời