Giới thiệu ca đoàn Chúa Thánh Linh

 

Ca đoàn Chúa Thánh Linh

The Holy Spirit choir

I. Tổng quát

Vào tháng 3-2012 cha chánh xứ giáo xứ Đaminh Ba Chuông Micae Nguyễn Văn Bắc, OP đề nghị giáo xứ nên có thánh lễ tiếng Anh vào mỗi Chúa Nhật và xin cha Giuse Nguyễn Đức Hòa, OP thành lập Ca đoàn hát tiếng Anh. Nhận thấy đây là một nhu cầu mục vụ thiết thực cho các du khách và người nước ngoài làm việc tại Tp Hồ Chí Minh cũng như của nhiều giáo dân trong giáo xứ hiện là sinh viên học sinh mong muốn có một thánh lễ tiếng Anh, cha Giuse Nguyễn Đức Hòa đã bắt tay vào việc mời gọi mọi giáo dân trong cũng như ngoài giáo xứ biết tiếng Anh ghi danh tham gia ca đoàn tiếng Anh. Và chỉ sau hai tuần thông báo đã có hơn một trăm người ghi tên. Kế đến là tìm một ca trưởng vừa biết nhạc lý, kỹ năng và kinh nghiệm điều khiển ca đoàn, vừa có khả năng tiếng Anh. Và người có đủ cả ba tiêu chuẩn đó chính là cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Nhứt, OP. Khi cha Giuse ngỏ ý, cha Phanxicô đã vui vẻ nhận lời làm ca trưởng cho ca đoàn tiếng Anh giáo xứ Đaminh Ba Chuông.

 

Giới thiệu ca đoàn Chúa Thánh Linh

Ngày ra mắt – Click xem hình lớn

Và sau hơn hai tháng tích cực tập luyện mỗi tuần hai buổi vào các tối Thứ Tư và Thứ Năm, Ca đoàn tiếng Anh đã chính thức ra mắt vào đúng lễ vọng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, 19:30 Thứ Bảy 26-5-2012, lấy tên là Ca đoàn Chúa Thánh Linh (The Holy Spirit choir), quen gọi là là Ca đoàn tiếng Anh. Thánh lễ ra mắt có sự tham dự của các phụ huynh của ca viên, một số khách nước ngoài và nhiều khách mời cũng như đại diện các ca đoàn và đoàn thể khác trong giáo xứ Đaminh Ba Chuông. Trong thánh lễ đồng tế, cha chủ tế Giuse Nguyễn Đức Hòa nhấn mạnh, ngoài việc dâng thánh lễ Chúa Nhật bằng tiếng Anh, các linh mục trong tu viện cũng sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu mục vụ khác bằng tiếng Anh như rửa tội, đặc biệt cho các em bé người nước ngoài, giải tội, hôn phối, làm phép nhà, làm phép xe, dạy giáo lý tân tòng và hôn nhân…

Ban đầu thánh lễ tiếng Anh được tổ chức vào 19:30 mỗi chiều thứ Bảy, nhưng vì chiều thứ Bảy giáo xứ Đaminh Ba Chuông có nhiều lễ đặc biệt và sinh hoạt mục vụ khác thường được tổ chức vào chiều tối thứ Bảy phần nào ảnh hưởng đến giờ lễ tiếng Anh sau đó nên giáo xứ quyết định dời thánh lễ tiếng Anh sang 10:30 sáng Chúa Nhật, thời gian được coi là rất thuận lợi cho du khách nước ngoài tham dự thánh lễ.       

                     

Giới thiệu ca đoàn Chúa Thánh Linh

 

II. Sinh hoạt:

– Ngày Truyền Thống – Bổn Mạng : Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

– Tập hát vào Thứ Năm và Thứ Bảy, từ 19:00 đến 21:00

– Hát lễ hoàn toàn bằng tiếng Anh : 10:30 Chúa Nhật

III. Điều hành

– Người thành lập và linh hướng : Cha Giuse Nguyễn Đức Hòa, OP

– Ca trưởng ca đoàn : Cha PX Nguyễn Văn Nhứt, OP

Ban Điều Hành, nhiệm kỳ 2 năm bắt đầu từ 19-5-2013 gồm :

– Trưởng ban Điều Hành : Phaolô Lã Quang Bình

– Thủ Quĩ : Maria Ngô Thị Thanh Vân

– Thư Ký : Têrêsa Nguyễn Trần Thảo Linh

Ca viên : khoảng 60 thuộc nhiều giáo xứ khác nhau

 

 Giới thiệu ca đoàn Chúa Thánh Linh

 

Noel 2013 – click xem hình lớn

 

Mọi thắc mắc liên quan đến thánh lễ tiếng Anh và Ca đoàn Chúa Thánh Linh, xin liên hệ :

          Cha Giuse Nguyễn Đức Hòa, OP
          Tu viện Thánh An-bê-tô Cả
          Giáo Xứ Đa Minh – Ba Chuông
          190 Lê Văn Sĩ, P. 10, Phú Nhuận, TPHCM
          Email : hoabinhngoctien@yahoo.com
          ĐT Bàn: (8) 38-448-206 – ext. 127
          ĐTDĐ : 0988-104-868

 

The Holy Spirit choir

 

In March 2012, the pastor of Saint Dominic’s Parish, Fr. Michael Nguyễn Văn Bắc, OP proposed that the Parish should have a Sunday Mass in English and asked Fr. Joseph Nguyen Duc Hoa, OP to form a choir for that purpose. Realizing that this is a real pastoral need of foreign tourists and foreigners working in Hochiminh City as well as of many parishioners who are students who want to have a Mass in English, Fr. Joseph started to invite those knowing English in and out of the Parish to join the English choir. Surprisingly, after two weeks of announcement more than a hundred registered. The next step was to find a choir conductor who has good knowledge of solfege and experience in choir conducting and mastery of the English language. Fr Francis Xavier Nguyen Van Nhut, OP who has just completed his studies in the Philippines has all these three qualifications and, at the request of Fr. Joseph, he accepted to be the conductor for the English choir of the Parish.

 

Giới thiệu ca đoàn Chúa Thánh Linh

After two months of extensive practicing twice a week on Wednesdays and Thursdays the English choir officially made its debut at the Vigil Mass of the Pentecost, 19:30 Saturday May 26th, 2012, with the name of THE HOLY SPIRIT CHOIR, popularly called the English Choir. The first English Mass was attended by parents of the choir members, a number of foreigners and foreign tourists, representatives of other choirs and associations in the Parish and many others. In the solemn concelebrated Mass, Fr. Joseph, the principal celebrant, emphasized that aside from saying Sunday Mass in English the priests in the Priory are also ready to offer other services in English such as baptism, particularly baptism for foreign infants, confession, wedding, house and car blessing, teaching catechism for catechumens and marriage catechism.

At first, the English Mass was held at 19:30 every Saturday evening, but since the Parish has other sacramental and pastoral services which often take place on Saturday evenings somehow affecting the time of the English Mass that follows, we decided to move the English Mass to 10:30 on Sunday, the time considered most convenient for foreign tourists to attend Mass.

 

Giới thiệu ca đoàn Chúa Thánh Linh

The current organization of the English Choir :

The Tradition Day, Day of Establishment : Pentecost Sunday.

Song rehearsal every Thursday and Saturday, from 19:00 to 21:00

Singing English Mass every Sunday at 10:30.

Founder of the choir : Fr. Joseph Nguyen Duc Hoa, OP

Choir conductor : Fr. Francis Xavier Nguyen Van Nhut, OP

Choir members : 60 coming from different parishes

Board of Management : two-year term beginning May 19, 2013.

Head of Representatives : Phaolo La Van Binh

Treasurer : Mary Ngo Thi Thanh Van

Secretary : Teresa Nguyen Tran Thao Linh

For further information please contact :

Fr. Joseph Nguyen Duc Hoa, OP

          Saint Albert the Great Priory

          Saint Dominic’s Parish – Bachuong Parish

          190 Le Van Si, Ward 10, Phunhuan District, HCM City

          Email : hoabinhngoctien@yahoo.com

          Home phone : (8) 38-448-206 – ext. 127

          Mobile : 0988-104-868

 

 

Trả lời