Lễ Lá với Thiếu nhi Đaminh Ba Chuông

 

Thiếu Nhi dâng Lễ Lá

 + chuẩn bị lá

Ngày Chúa nhật Lễ Lá vừa qua 24/03/2013, Đoàn Thiếu nhi đã tiến bước cùng Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem. Những cành lá được Đoàn chuẩn bị từ hai ngày trước, bây giờ được phát ra cho các bạn Thiếu nhi và cộng đoàn tham dự Thánh lễ.

Lễ Lá với Thiếu nhi Đaminh Ba Chuông

Lá tết hình con sâu dành riêng cho các bé Dự Ấu, lá hình cánh lúa thì cho đại đa số còn lại.

Lễ Lá với Thiếu nhi Đaminh Ba Chuông

Vào lúc 8g45,Cha Phụ trách tiến hành nghi thức làm phép lá.

Lễ Lá với Thiếu nhi Đaminh Ba Chuông

Kế đến, Thầy Phụ tá đọc Tin mừng thuật lại việc Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem và dân chúng tôn vinh Người là Đấng Cứu Độ.

Lễ Lá với Thiếu nhi Đaminh Ba Chuông

Kiệu lá: Dẫn đầu là lễ sinh cầm bình hương có than hồng, tiếp theo là một em cầm thánh giá có gắn nhành lá, đi giữa hai em cầm đèn, rồi đến các bạn Thiếu nhi, Cha Phụ trách, thầy Phụ tá và đoàn Lễ sinh đi sau cùng.

Lễ Lá với Thiếu nhi Đaminh Ba Chuông

Các bạn Thiếu nhi noi gương dân thành Giêrusalem mà hoan hỷ lên đường nghênh đón Chúa Giêsu…

Lễ Lá với Thiếu nhi Đaminh Ba Chuông

Cha Phụ trách chủ sự Thánh lễ lá cùng thầy Phụ tá tiến vào Thánh đường…

Lễ Lá với Thiếu nhi Đaminh Ba Chuông

Cha dâng lời nguyện đầu lễ…

Lễ Lá với Thiếu nhi Đaminh Ba Chuông

Bài đọc 1 trích sách Ngôn sứ Isaia. Tiên tri Isaia mô tả dung mạo thống khổ của người Tôi Tớ Chúa. Đây là hình ảnh đích thực của vị Mêsia mà chính Chúa Giêsu sẽ thực hiện đầy đủ trong giờ của Người.

Lễ Lá với Thiếu nhi Đaminh Ba Chuông

Bài đọc 2 trích thư của Thánh Phaolo tông đồ. Thánh Phaolô nhấn mạnh đến sự tự do và tự nguyện của Chúa Giêsu trong việc đón nhận cái chết cứu độ và để lại cho chúng ta bài học về khiêm nhường vâng phục thánh ý Chúa.

Lễ Lá với Thiếu nhi Đaminh Ba Chuông

Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.

Lễ Lá với Thiếu nhi Đaminh Ba Chuông

Các bạn Thiếu nhi cũng dõi theo cuộc Tử nạn của Chúa…

Lễ Lá với Thiếu nhi Đaminh Ba Chuông

và cùng hiệp thông với cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu.

Lễ Lá với Thiếu nhi Đaminh Ba Chuông

Sau đó là bài giảng vắn tắt của Cha Phụ trách về các Mầu nhiệm.

Lễ Lá với Thiếu nhi Đaminh Ba Chuông

và cả kiểm tra kiến thức Giáo lý của các bạn nữa…

Lễ Lá với Thiếu nhi Đaminh Ba Chuông

Phần phụng vụ Thánh thể: Các bạn Thiếu nhi cùng toàn thể cộng đoàn được tham dự vào bàn tiệc Thánh thể mà Chúa Giêsu đã dọn sẵn để cứu độ mỗi người chúng ta.

Lễ Lá với Thiếu nhi Đaminh Ba Chuông

“Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy”

Lễ Lá với Thiếu nhi Đaminh Ba Chuông

“Đây là chén Máu Thầy, Máu đổ ra để lập Giao Ước mới; mỗi khi uống, anh em hãy làm như  Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy”

Các bạn Thiếu nhi vừa trải qua ngày Chúa nhật Lễ Lá thật sốt sắng. Tuần Thánh đã bắt đầu, các bạn Thiếu nhi và cộng đoàn sẽ còn được tham dự và hiệp thông sâu sắc vào cuộc Tử nạn của Chúa Giêsu qua các Thánh lễ, nghi thức được diễn ra vào ngày Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy Tuần Thánh sắp đến đây.

Chúc các bạn Thiếu nhi có một Tuần Thánh thật nhiều ý nghĩa và tràn đầy hồng ân Chúa Phục Sinh nhé.

(thieunhibachuong.net)

Trả lời