Đề phòng kẻ giả danh linh mục

 

 

Đề phòng kẻ giả danh linh mục

 

Đề phòng kẻ giả danh linh mục

Quý ông bà anh chị em thân mến

Gần đây có một người tự xưng là linh mục (CHA) dòng Đaminh, nói mình đang ở Kontum và quyên tiền cho trẻ em nghèo nơi vùng sâu vùng xa. Người này còn liên tục gợi ý xin tiền giúp đỡ và xin lễ cho người thân …

Khi chủ nhà hồ nghi, hỏi thuộc cộng đoàn nào và hỏi tên một vài cha dòng thì đương sự lúng túng không trả lời được, lại khai mình thuộc dòng Biển Đức !

Anh ta cũng nói mình đang ở nhà người quen tại giáo xứ Hiển Linh nhưng không biết ai là cha sở và thuộc dòng nào ?

Chúng tôi xác định người này không thuộc dòng Đaminh và chưa từng quen biết với ai trong tu viện.

Người nhà gửi đến cho chúng tôi hình ảnh đương sự. Xin cộng đoàn cảnh giác kẻo bị lừa.

Chân thành cảm ơn.

BBT-WBC

 

 

.

Trả lời