Suy niệm đàng thánh giá


Giáo xứ Đaminh – Ba Chuông

Suy niệm đàng thánh giá

Con Đường Chúa đã đi qua


Suy niệm đàng thánh giáTheo truyền thống tốt đẹp của giáo xứ, chiều nay (07.04.2012), vào lúc 16 giờ 30, giáo xứ tổ chứcviệc suy niệm mười bốn chặng đàng Thánh giá Chúa chung quanh khuôn viên thánh đường giáo xứ. Số người tham dự rất đông và tạo nên một khung cảnh đầy thánh thiêng và sốt mến. Buổi suy niệm đàng thánh giá hôm nay do cha Giuse Nguyễn Đức Hòa chủ sự, cùng với sự hiện diện của quý cha, quý thầy trong tu viện Albertô, quý sơ Đaminh, quý chị em dòng Bác Ái thánh nữ Jeanne Antide Thouret, các nam nữ tu sĩ thuộc các hội dòng trong khu vực giáo xứ, cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Thập giá mà chúng ta suy tôn hôm nay như muốn chứng minh một tình yêu cao vời khôn ví. Vì yêu thương chúng ta, Chúa Kitô đã chấp nhận đau thương, vác lấy thập giá, gánh tội trần gian. Khi vác lấy thánh giá, Chúa Giêsu đã “gánh lấy các đau khổ của chúng ta”, để nâng chúng ta chỗi dậy khi chúng ta vấp ngã, và phục hồi phẩm giá cho chúng ta.


Suy niệm đàng thánh giá


Cũng như năm trước, 14 chặng đường thánh giá được đi theo hình lượn sóng chung quanh khuôn viên thánh đường và tu viện. Mỗi chặng đàng đều có phần Lời Chúa, suy niệm và cầu nguyện. Sự điều phối của ông trùm Thanh, cùng với sự tham dự tích cực của cộng đoàn, đặc biệt là những lời ca tiếng hát của ca đoàn Chúa Hài đồng góp phần làm cho buổi suy niệm thêm sốt mến và trang trọng hơn.

Sau lời khai mạc của cha chủ sự, chặng đường thánh giá thứ nhất được bắt đầu khi cha chủ sự vác thánh giá có khăn trắng quấn quanh, tiến về cột mốc đầu tiên trong các chặng đường thánh giá. Cùng đi với ngài có hai em lễ sinh cầm nến sáng. Theo sau là quý cha, quý thầy, các tông đồ và cộng đoàn cùng tiến bước trên con đường của Chúa. Qua lời dẫn suy niệm, sự điều phối của ông trùm và tiếng hát của ca đoàn, cộng đoàn sốt sắng hòa chung tâm tình. Các chặng kế tiếp được tiếp nối theo thứ tự địa điểm đã được định sẵn, có các em lễ sinh làm dấu hiệu.


Suy niệm đàng thánh giá


Buổi suy niệm chặng đường thánh giá kết thúc qua những lời nguyện chung của cộng đoàn và qua bài hát suy tôn thánh giá: “Niềm vinh dự của ta là Thánh giá Chúa Kitô, nơi Người ơn cứu độ, sức sống của ta, phục sinh của ta…” Mọi người ra về trong niềm tin và sự bình an của Chúa.

Dõi theo những chặng đường Thánh giá Chúa trong bầu khí thánh thiêng chiều nay, xin cho mỗi chúng ta hiểu rõ hơn giá trị và ý nghĩa của hy sinh đau khổ trong cuộc đời, để chúng ta tháp nhập thập giá và khổ đau đời mình vào thập giá Chúa, đóng đinh những đam mê xác thịt, những tính hư nết xấu và tất cả tội lỗi của ta vào Thập giá hầu mang lại ơn cứu độ cho ta và cho mọi người.


Suy niệm đàng thánh giá


Con đường Chúa đã đi qua là con đường Thập giá, xin cho chúng con cũng biết can đảm đón nhận thập giá đời mình, đi trọn con Chúa đã đi qua để được phục sinh vinh quang với Ngài.

Pet. Võ Tá Đương, OP

hình: HĐMV 

Trả lời