Mềm theo lệ đá

 

Mềm theo lệ đá

 

Chiều ấy…

Có một người cô đơn trên thập giá

Dáng tiêu điều buộc lệ đá phải tuôn rơi!

 

Ôi rùng rợn! Hỡi người ơi có thấu:

Những dấu đinh ghim hết thảy tội trần

Những dấu roi xé rách cả châu thân

Một mão gai sỉ nhục xiết trên đầu

Một mũi đòng xuyên thấu cạnh nương long

Ai đong nổi tình Người trên thập giá?

 

Chiều hóa lạnh vì cô đơn vây bủa…

Một mình ai, trên thập giá của mình!

Đã vì ai, rướn mình rên “Ta khát!”?

 

Ôi chua chat, mối tình trên thập giá

Mãi chiều nay lệ đá vẫn tuôn rơi

Vì Người đó vẫn còn rên “Ta khát!”

 

Có ai về đỉnh đồi xưa bát ngát

Để tìm xem bụi cát của năm nào

Tảng đá nào chứng kiến chuyện ngày xưa

Mà sôi sục! Mà nứt đôi! Mà vỡ nát!

Mà thương Người đã khát bởi vì yêu !

Mãi chiều nay vẫn còn rên « Ta khát! » :

Ta khát vì sa mạc lòng người còn hoang vắng

Ta khát vì cay đắng đọng trên môi miệng người nghèo

Ta khát vì nhân loại bỏ Ta chạy theo đường danh vọng

TA khát vì con người lật lọng muốn hại nhau

Ta khát vì nỗi đau của những bào thai bị bóp nghẹt

Ta khát vì tiếng thét cô đơn của người bị áp bức

Ta khát vì nền đạo đức quá suy đồi…

Ta khát vì… những người còn đang khát!

 

Ôi, tiếng rên như xé nát trời chiều!

Ai thấu hiểu vì sao Người mãi khát

Sẽ nhận ra cơn khát giữa lòng mình

Là cơn khát của tình yêu dâng hiến!

 

Người đã yêu và đã chết vì yêu

Tình yêu ấy còn giăng trên hập giá

Cho những ai còn đang khát tình người!

 

Ôi, cơn khát chiều nay trên thập giá!

Chẳng lẽ nào chỉ lệ đá khóc thôi!

Có hồn tôi đang mềm theo lệ đá!

Chiều thứ Sáu Tuần Thánh năm 2012

Vũ Thủy

 

Trả lời