Trung Tâm Mục Vụ Đaminh

 

Trung Tâm Mục Vụ Đaminh Ba Chuông

 

Trung Tâm Mục Vụ Đaminh

+ Giới thiệu Trung Tâm Mục Vụ

+ Tôn chỉ hoạt động của Trung Tâm Mục Vụ

+ Nhân sự đảm nhiệm trong Trung Tâm Mục Vụ

+ Hội thảo: Bảo tồn, trùng tu các công trình kiến trúc, mỹ thuật Công Giáo

+ Các lớp giáo lý 2022 – 2023

+ Triển lãm: Đêm Yêu Thương 2022

+ Nghi thức làm phép Trung tâm

+ Trực tuyến: Thánh lễ tạ ơn Hoàn tất tu sửa

+ Thần Học Sedes Sapientiae

Tôn chỉ của Trung tâmNhằm đáp ứng mọi nhu cầu của anh chị em như cách Thiên Chúa làm thỏa mãn lòng ao ước của con người. Trung Tâm Mục Vụ Giáo Xứ Thánh Đaminh – Ba Chuông sẽ là nơi đón nhận mọi anh chị em mang theo những ưu tư và khát vọng của mình. Khát vọng tìm về Chân Thiện Mỹ là khát vọng vô biên của con người mọi nơi và mọi thời.”

 + Rửa tội Tân Tòng ngày 19.11.2022

 

 

Trung Tâm Mục Vụ Đaminh

Trung Tâm Mục Vụ Đaminh

 

Trả lời