Hạnh tích các thánh Tử Đạo Hải Dương

 

Hạnh Tích
Bốn Thánh Tử Đạo Hải Dương


Hạnh tích các thánh Tử Đạo Hải DươngNB : Bên cạnh là  tranh TÁM vị tử đạo Dòng Đaminh được suy tôn chân phước năm 1906.

Thánh Đaminh đứng giữa.

 Bên trái thánh Đaminh là bốn thánh linh mục tiên khởi trong danh sách 117. Thánh Liciana Đậu, Federic Tế, Cataneda Gia và Vinhsơn Liêm (áo trắng)

 Bên phải Thánh Đaminh là
bốn thánh Hải Dương :
Hermosilla Liêm, Valentinô Vinh, Almato Bình, và Giuse Nguyễn Duy Khang

Để giúp cộng đoàn chuẩn bị mừng lễ kính các Thánh Tử Đạo Hải Dương vào ngày 06.11.2009, xin mời quý độc giả đọc hạnh tích của các ngài trên trang web của Giáo xứ Đaminh Ba Chuông, trích trong tác phẩm “Uống Nước Nhớ Nguồn” của linh mục Phanxicô Xavie Đào Trung Hiệu OP.

Xin click trên danh tính các vị…

+ Thánh Giám mục Giêrônimô Hermosilla Liêm
+ Thánh Giám mục Valentinô Berio-Ochoa Vinh
+ Thánh Linh mục Phêrô Almato Bình
+ Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang, Thày giảng, TOP


Và đây là danh sách và đường dẫn để đọc tiểu sử
38 Thánh tử đạo thuộc gia đình Đaminh


Quý vị cũng có thể đọc tiểu sử 117 Thánh Tử Đạo tại Việt Nam trong tác phẩm
“Uống Nước Nhớ Nguồn”

Hạnh tích các thánh Tử Đạo Hải Dương

Tranh 38 Tử đạo thuộc Gia đình Đaminh Việt Nam

Trả lời