Hướng về lễ các thánh Tử Đạo Hải Dương

 

Hướng về lễ các thánh Tử Đạo Hải Dương

Hướng về lễ các thánh Tử Đạo Hải Dương

Năm nay giáo xứ Đaminh Ba Chuông sẽ tiến hành thánh lễ trọng thể kính các Thánh Tử Đạo Hải Dương vào ngày 06.11.2009.

Lý do chính vì ngôi thánh đường đầu tiên của giáo xứ đã được dâng kính Bốn Vị tử đạo Hải Dương. Xin kính mời cộng đoàn tham dự.

Hẳn nhiều người vẫn còn nhớ mặt tiền thánh đường khi đó có cuốn sách mở với chữ Veritas, và các nhành thiên tuế tử đạo.

Phía tay Thánh giá phải của nhà thờ có tòa kính các Thánh tử đạo Hải Dương, với nhiều di tích quý giá của các ngài, kèm với hai câu đối :

“Rạng rỡ ngàn thu lòng vàng đá
Huy hoàng muôn thuở ánh triều thiên”.

Ngày 05.10.1962, Đức Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình chủ sự nghi lễ làm phép chuông và cung hiến thánh đường với sự Hiện diện của các Đức cha Ngô Đình Thục, Phạm Ngọc Chi, Hoàng Văn Đoàn, và Trương Cao Đại.

 

Hướng về lễ các thánh Tử Đạo Hải Dương

Quang cảnh ngày cung hiến thánh đường

Hướng về lễ các thánh Tử Đạo Hải Dương

Nghi thức làm phép chuông

Hướng về lễ các thánh Tử Đạo Hải Dương

Các giám mục cung hiến thánh đường

Ngoài ra, năm 1988, cũng ngày 06 tháng 11, tỉnh dòng đã tổ chức lễ mừng các 38 Chân phước Tử đạo thuộc dòng vừa được suy tôn Hiển Thánh. Hồi 8 giờ 30 Đức TGM Nguyễn Văn Bình đã chủ sự cuộc rước hài cốt các Thánh chung quanh hoa viên tu viện, cùng với gần trăm linh mục trong lễ phục đỏ.

Hướng về lễ các thánh Tử Đạo Hải Dương

Quang cảnh buổi rước Hài Cốt CTTĐ Đaminh

Buổi lễ có sự tham dự của hầu hết anh em Đaminh trong Tỉnh dòng, cùng với đông đảo tu sĩ nam nữ thuộc nhiều hội dòng, và hàng ngàn giáo dân. Trong bài giảng, đức Tổng Giám mục chủ sự đã nói tóm lược về sự nghiệp truyền giáo của dòng Đa minh tại Việt Nam, trong ba thế kỷ ở thời khó khăn đẫm máu cũng như ở thời bình.

 

Hướng về lễ các thánh Tử Đạo Hải Dương

Thánh lễ đồng tế ngày 06.11.1988

 

Trả lời