Ca Đoàn Đa Minh

 

CA ĐOÀN THÁNH ĐAMINH

+ Lễ Truyên thống 2013

I. Tổng Quát

Ca đoàn được thành lập năm 1977, do Lm Đaminh Nguyễn Văn Hộ.
(Tiền thân là Hội con Đức Mẹ)

Ca đoàn nhận thánh tổ phụ Đaminh làm quan thầy.

Ngày truyền thống : ngày 8 tháng 8

Mục đích và tiêu chí của ca đoàn : Phục vụ trong tình yêu thương và sư hiệp nhất.

Số thành viên hiện nay: 30 người

 

Ca Đoàn Đa Minh
 

II.  Ban điều hành 

Đoàn trưởng: Gioan B Nguyễn Tường Lê Dinh, sinh 1967.
281/2 Lê Văn Sỹ, P1-TB.                      Đt : 0903 009 989

Ðoàn phó: Têrêsa Mai Thị Thùy Ngân, sinh 1967
            947/46/2 CMT8, P7-TB.               Đt: 0908 587 008

Ca trưởng: Gioan B Nhật Tân, sinh 1973.       Đt : 0903 346 802

Thủ quỹ : Têrêsa Nguyễn Lê Quỳnh Như, sinh 1978. Đt : 0908 450 957

 

Ca Đoàn Đa Minh

 

II.  Sinh hoạt:

Ca đoàn phụ trách hát lễ :

– Thánh  lễ 17g30 Chúa nhật (trừ Chúa nhật đầu tháng) và chiều thứ năm

– Lễ cưới vào các tháng trực, theo sự phân công của giáo xứ

– Các lễ ngoài lịch tùy theo sự phân công của giáo xứ (tuần thánh, lễ trọng .v.v..)

 

 

Ca Đoàn Đa Minh
Ca đoàn Đaminh 1994

 

– Tham gia các lễ Ca đoàn tổng hợp phụ trách

– Ca đoàn tập hát vào các ngày : Thứ 3 và Thứ 5 hàng tuần vào lúc 19g 30,
tuy nhiên có thể tăng thêm ngày tập hoặc thay đổi ngày tập khi cần thiết.

 

Ca Đoàn Đa Minh

Mừng bổn mạng 08.08.2011

– Ca đoàn tổ chức họp định kỳ vào thứ 5 mỗi cuối tháng.

– Ca đoàn tổ chức làm công tác xã hội mỗi năm ít nhất 1 lần.

 

 
Ca Đoàn Đa Minh
 
 

Ca Đoàn Đa Minh

Truyền thống 2013 – Click xem hình lớn

Trả lời