Video: Nghi thức Gia nhập Tập viện Đa Minh 2015

Video: Nghi thức Gia nhập Tập viện Đa Minh 2015

Lúc 10g sáng ngày 13.8.2015, sau thánh lễ Tiên khấn, quý cha quý thầy trong Tỉnh Dòng lại quy tụ trong nghi thức trao áo Dòng và tiếp nhận tập sinh mới. 14 anh em được tiếp nhận mới, sẽ qua 1 năm Tập theo Hiến pháp Dòng chỉ định (trích Bản tin).