Nghi thức Trao áo Dòng, tiếp nhận Tập sinh mới 2015

+ Xem video

Lúc 10g sáng ngày 13.8.2015, sau thánh lễ Tiên khấn, quý cha quý thầy trong Tỉnh Dòng lại quy tụ trong nghi thức trao áo Dòng và tiếp nhận tập sinh mới. 14 anh em được tiếp nhận mới, sẽ qua 1 năm Tập theo Hiến pháp Dòng chỉ định.

Để bước vào năm tập, hầu hết các anh em đều đã tốt nghiệp đại học, trải qua 2 năm thỉnh sinh và trang bị nhiều kiến thức về Thánh Kinh, tu đức, nhân bản,… và các môn xã hội như ngữ văn, anh văn,…

Nghi thức Trao áo Dòng, tiếp nhận Tập sinh mới 2015

Nghi thức Trao áo Dòng, tiếp nhận Tập sinh mới 2015

– Anh em xin điều gì?
– Chúng con xin lòng thương xót của Chúa vả của Dòng

Nghi thức Trao áo Dòng, tiếp nhận Tập sinh mới 2015

Nghi thức Trao áo Dòng, tiếp nhận Tập sinh mới 2015

Nghi thức Trao áo Dòng, tiếp nhận Tập sinh mới 2015

Nghi thức Trao áo Dòng, tiếp nhận Tập sinh mới 2015

Các thế hệ đàn anh tiếp đón 

Nghi thức Trao áo Dòng, tiếp nhận Tập sinh mới 2015

Xem thêm hình