Thánh lễ tuyên khấn lần đầu trong Dòng Đa Minh 2015

+ Xem video

Sáng 13.8.2015, 20 tập sinh Dòng Đa Minh Việt Nam đã tuyên khấn lời khấn đầu tiên sau khi kết thúc một năm tập trọn theo hiến pháp Dòng.

Thánh lễ bắt đầu từ 6g sáng, với sự chủ tế của cha Giuse Nguyễn Đức Hoà, Giám tỉnh Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam, và đông đảo quý cha quý thầy từ khắp mọi miền đất nước trở về, cùng thân nhân, bạn hữu các tân khấn sinh… Nguyện đường Đền Thánh Martino (Hố Nai) không đủ chỗ cho mọi người cùng tham dự, nên anh em phải ngược xuôi bố trí thêm ghế trên các hành lang và sân đền….

Thánh lễ tuyên khấn lần đầu trong Dòng Đa Minh 2015

Trong số 20 tân khấn sinh có 3 thầy theo ơn gọi tu huynh nên ngày hôm đó đã được tu viện Alberto đón về “nhà” mình. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý thầy tân khấn nói chung và 3 thầy thuộc tu viện Alberto nói riêng, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ và Thánh phụ Đa Minh.

Thánh lễ tuyên khấn lần đầu trong Dòng Đa Minh 2015

Thánh lễ tuyên khấn lần đầu trong Dòng Đa Minh 2015

Thánh lễ tuyên khấn lần đầu trong Dòng Đa Minh 2015

Thánh lễ tuyên khấn lần đầu trong Dòng Đa Minh 2015

Thánh lễ tuyên khấn lần đầu trong Dòng Đa Minh 2015

Theo daminhvn.net

+ Xem thêm hình