Video: Huynh đoàn Kitô Vua mừng lễ Chúa Giáng Sinh 2015

 

Video: Huynh đoàn Kitô Vua mừng lễ Chúa Giáng Sinh 2015Cuộc vui của chúng tôi đã kéo dài từ 15 giờ cho đến lúc 20 giờ, các bạn sinh viên sau khi phục vụ cho anh chị em khuyết tật chúng tôi lên xe ra về, họ quay vào dọn dẹp hội trường và thu dọn vệ sinh ở chung quanh khuôn viên chúng tôi sinh hoạt, ai nấy giọng cười vẫn còn tươi rói. Tôi ra đến gần cổng thì thấy còn cả một tốp anh chị em khuyết tật đang chờ xe tới đón.

Anh Lượng, một người bán thân bất toại nằm trên chiếc ghế đặc biệt của anh, chúng tôi thường gọi đùa anh là tổng tư lệnh, nằm đó lắng nghe tiếng mọi người chuyện vãn chung quanh, có cả mấy bạn sinh viên tình nguyện đang đứng xúm xít quanh anh, họ chờ để phục vụ anh lên xe, trông các bạn không có vẻ gì là sốt ruột, hai bên “chủ” và “khách” đều có vẻ rất thoải mái. Tôi thầm cảm ơn các bạn sinh viên, vì họ đã có lòng tốt ở bên anh chị em của tôi trong sự chờ đợi này, tôi có cảm giác họ như những chiến sĩ sẵn sàng xung trận vậy (trích Bản tin).

 

Video: Huynh đoàn Kitô Vua mừng lễ Chúa Giáng Sinh 2015