Thánh Phanxicô Bổn Mạng Các Xứ Truyền Giáo

Hôm nay 03.12, giáo hội mừng kính Thánh Phanxicô Xavie. Xin gửi đến cộng đoàn đường nối đến các tin bài về vị Bổn Mạng Các Xứ Truyền Giáo đã được đăng trên mạng giáo xứ. Ước mong mỗi tín hữu Việt Nam hôm nay đều mang trong tim ngọn lửa nhiệt tình của vị thánh.

 

Theo bước thánh Phanxicô Xavie

Nhân vật chính trong phim “Theo bước Thánh Phanxicô Xavie” là một thanh niên. Anh đã thực hiện một chuyến đi dài, để khám phá lại những vùng đất đã ghi dấu chân của vị thánh, qua đó ghi nhớ và làm sống lại những cảm nghiệm và chọn lựa của thánh nhân.

Mừng lễ thánh Phanxicô Xavie

Từ lệnh truyền của đức Giêsu trước khi về trời, và họa lại mẫu gương của thánh Phaolô, thánh Phanxicô Xavie đã sống nghèo với dân nghèo, đã hăng say lên đường không biết mệt mỏi để rao giảng Tin Mừng… Ngài được mệnh danh là thánh Phaolô thế kỷ XVI và được đặt làm bổn mạng các xứ truyền giáo.

 

 

Phác Họa Chân Dung Thánh Phanxicô Xavie 3-3

Linh đạo của người tông đồ không hệ tại việc làm một số việc nào, mà trước tiên cần có một nỗ lực uốn nắn bản thân theo chính đời sống của Thiên Chúa. Chúa đào luyện các tông đồ của Ngài theo dòng lịch sử : Tất cả những gì Chúa thực hiện, đều biểu lộ qua lịch sử và cuộc sống. Vị tông đồ phải chú ý để bước đi cùng nhịp với Ngài.

 

 

Phác Họa Chân Dung Thánh Phanxicô Xavie 2/3

Thánh Phanxicô có một trực giác kiên định với nhu cầu học và sử dụng ngôn ngữ địa phương. Ngài không ngừng chú tâm đến việc đó. Mới đầu ngài sử dụng thông dịch viên, chọn trong số các học sinh từ các nơi về học tại Goa, và nhờ người phiên dịch kinh và giáo lý. Sau chính ngài giảng bằng tiếng địa phương.

 

 

Phác Họa Chân Dung Thánh Phanxicô Xavie 1/3

Năm 1622, Phanxicô Xavie được đức Grêgôriô XV suy tôn lên bậc hiển thánh. Thánh nhân được giáo hội tôn phong là Đấng Bảo trợ Truyền giáo Phương Đông (năm 1748), Đấng Bảo trợ Công cuộc Truyền Bá Đức Tin (năm 1904), và là Đấng Bảo trợ Các Xứ Truyền Giáo (năm 1927).

 

 

Thánh Phanxicô Xavie Vị Tông đồ Đông Á

Vậy “linh đạo” của người tông đồ không hệ tại việc làm một số việc nào trước hết, mà đầu tiên cần có một nỗ lực uốn nắn bản thân theo chính đời sống của Thiên Chúa. Chúa đào luyện các tông đồ của Ngài theo dòng lịch sử : Tất cả những gì Chúa thực hiện, đều biểu lộ qua lịch sử và cuộc sống. Vị tông đồ phải chú ý để bước đi cùng nhịp với Ngài.