Mừng lễ thánh Phanxicô Xavie

Từ lệnh truyền của đức Giêsu trước khi về trời, và họa lại mẫu gương của thánh Phaolô, thánh Phanxicô Xavie đã sống nghèo với dân nghèo, đã hăng say lên đường không biết mệt mỏi để rao giảng Tin Mừng… Ngài được mệnh danh là thánh Phaolô thế kỷ XVI và được đặt làm bổn mạng các xứ truyền giáo.

 

 

Xem thêm

Phác Họa Chân Dung Thánh Phanxicô Xavie 3-3

Linh đạo của người tông đồ không hệ tại việc làm một số việc nào, mà trước tiên cần có một nỗ lực uốn nắn bản thân theo chính đời sống của Thiên Chúa. Chúa đào luyện các tông đồ của Ngài theo dòng lịch sử : Tất cả những gì Chúa thực hiện, đều biểu lộ qua lịch sử và cuộc sống. Vị tông đồ phải chú ý để bước đi cùng nhịp với Ngài.

 

 

Xem thêm

Phác Họa Chân Dung Thánh Phanxicô Xavie 2/3

Thánh Phanxicô có một trực giác kiên định với nhu cầu học và sử dụng ngôn ngữ địa phương. Ngài không ngừng chú tâm đến việc đó. Mới đầu ngài sử dụng thông dịch viên, chọn trong số các học sinh từ các nơi về học tại Goa, và nhờ người phiên dịch kinh và giáo lý. Sau chính ngài giảng bằng tiếng địa phương.

 

 

Xem thêm

Thánh Phanxicô Xavie Vị Tông đồ Đông Á

Vậy “linh đạo” của người tông đồ không hệ tại việc làm một số việc nào trước hết, mà đầu tiên cần có một nỗ lực uốn nắn bản thân theo chính đời sống của Thiên Chúa. Chúa đào luyện các tông đồ của Ngài theo dòng lịch sử : Tất cả những gì Chúa thực hiện, đều biểu lộ qua lịch sử và cuộc sống. Vị tông đồ phải chú ý để bước đi cùng nhịp với Ngài.

Xem thêm