Chỉ cần tuân giữ bấy nhiêu…

Tuân giữ điều răn “mến Chúa, yêu người”, những ai có trái-tim-hóa-đá, sẽ trở thành “một trái tim bằng thịt”,  một trái tim biết “đem yêu thương vào nơi oán thù,  đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm”!

Xem thêm

Truyện thánh Martin de Porres

Là Kitô hữu, thánh nhân đã thương mến và cứu giúp mọi người, đặc biệt người nghèo hèn và đau khổ. Là triết gia, thánh nhân đã có một lối suy tư độc đáo, đúng đắn và phổ cập cho hết mọi người. Là nghệ thuật gia, thánh nhân đã biết thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên và biết hoà mình vào vũ trụ với muôn loài.

Xem thêm

Đừng để mù hồn…

Chúng ta hãy đến bên thánh giá Chúa Ki-tô và thưa với Ngài, rằng: Lạy Chúa, xin cho chúng con “được sáng hồn”, để chúng con “nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi”.

Xem thêm