SẼ ĐẾN LÚC – Sáng tác: Lm. Mạnh Hùng, O.P. – Trình bày: Cs. Xuân Trường