Ngày 10.4.2020: Truyện tình thập giá của Đức Giêsu

 

Tin Mừng theo Thánh Gioan: Ga 18:1 – 19:42

     Sau khi nói những lời đó, Ðức Giêsu đi ra cùng với các môn đệ, sang bên kia suối Kít-rôn. Ở đó, có một thửa vườn, Người cùng với môn đệ đi vào.   Giuđa, kẻ nộp Người, cũng biết nơi này, vì Người thường tụ họp ở đó với các môn đệ.   Vậy, Giuđa tới đó, dẫn một toán quân cùng đám thuộc hạ của các thượng tế và nhóm Pharisêu; họ mang theo đèn đuốc và khí giới.  Ðức Giêsu biết mọi việc sắp xảy đến cho mình, nên tiến ra và hỏi: “Các anh tìm ai?”  Họ đáp: “Tìm ông Giêsu Nadarét”. Người nói: “Chính tôi đây”. Giuđa, kẻ nộp Người, cũng đứng chung với họ.  Khi Người vừa nói: “Chính tôi đây”, thì họ lùi lại và ngã xuống đất.  Người lại hỏi một lần nữa: “Các anh tìm ai?” Họ đáp: “Tìm ông Giêsu Nadarét”. Ðức Giêsu nói: “Tôi đã bảo các anh là chính tôi đây. Vậy, nếu các anh tìm bắt tôi, thì hãy để cho những người này đi”. Thế là ứng nghiệm lời Ðức Giêsu đã nói: “Những người Cha đã ban cho con, con không để mất một ai”.

TRUYỆN TÌNH THẬP GIÁ CỦA ĐỨC GIÊSU

Thứ Sáu Tuần Thánh thuật lại cho chúng ta câu truyện tình thập giá của Đức Giêsu. Người đã yêu và đã yêu đến tận cùng bằng cái chết trên thập tự.

Câu truyện có nhiều nhân vật. Chúng ta thấy những người lính hung hãn đánh đập, chúng ta cũng thấy các phụ nữ khóc thương Chúa và chúng ta cũng thấy cả sự yếu hèn của các môn đệ của Người: Phêrô chối thầy, Giuđa thất vọng đến tự tử…

Nhưng trên tất cả, khi người tử tội Giêsu được treo lên, những hình ảnh đau buồn ấy được thay thế bởi lòng tin, được biểu thị nơi lời tuyên xưng của viên Đại đội trưởng: Ông này là Con Thiên Chúa.

 

 

Trả lời