Ngày 01.12.2023: “Triều đại Thiên Chúa đã đến gần”

Đức Giêsu báo trước trong ngày tận thế, Ngài sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Sẽ có những điềm lạ xảy ra trên trời dưới đất làm mọi người kinh sợ. Dĩ nhiên các môn đệ muốn biết ngày nào việc ấy xảy ra, Nhưng Đức Giêsu không nói rõ mà chỉ đưa ra dụ ngôn về cây vả để báo trước ngày đó.

Khánh thành nhà An dưỡng tỉnh dòng Đa Minh Việt nam

Khởi công từ tháng 12.2022, sau một năm xây dựng, nhà hưu dưỡng của Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam đã hoàn tất phần căn bản. Sáng thứ Năm, ngày 30.11.2023, cha giám tỉnh Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, Tôma Aquinô Nguyễn Trường Tam, OP. đã cắt băng khánh thành và chủ sự nghi thức làm phép nhà hưu dưỡng, bàn thánh và nhà nguyện tại tu viện thánh Martino, Hố Nai, Biên Hòa.

Đức Thánh Cha tiếp ban tổ chức Đại hội Giới trẻ thế giới tại Lisbon 2023

Sáng thứ Năm ngày 30/11, tại Đại thính đường Phaolô VI, Đức Thánh Cha đã tiếp 800 thành viên ban tổ chức Đại hội Giới trẻ Thế giới Lisbon. Ngài mời gọi mọi người đừng để những gì đã lãnh nhận được từ Đại hội bị mất nhưng làm cho nó lớn lên và phát triển.

Kế hoạch thành lập một liên hiệp duy nhất các Bề trên Tổng quyền Dòng nam và nữ

Hiện nay đang có dự án thống nhất Liên hiệp các Bề trên Tổng quyền dòng nam và dòng nữ thành một tổ chức duy nhất. Cha Emily Turú, người Tây Ban Nha thuộc Dòng Mariste, Tổng thư ký Liên hiệp các Bề trên Tổng quyền dòng nam cho biết ý tưởng trên đây đã được bàn tới trong cuộc họp giữa hai bên, tại Fraterna Domus, Nhà Huynh đệ, ở mạn bắc Roma.

Ngày 30.11.2023: “Các ông bỏ lưới mà đi theo Người”

Ta có cảm giác như Đức Giêsu có cái nhìn hết sức lôi cuốn. Ngài không nói: “Ta có một hệ thống thần học muốn đầu tư vào các ngươi, Ta có một số triết thuyết muốn các ngươi suy nghĩ, Ta muốn được thảo luận với các ngươi”. Nhưng Ngài chỉ phán: “Hãy theo Ta”. Tất cả đều bắt đầu bằng một xúc động từ thâm tâm, làm nảy sinh lòng trung thành không gì lay chuyển nổi.

Ngày 30 tháng 11: Thánh Anrê Tông đồ

Anrê tiếng Hy lạp có nghĩa là mạnh mẽ can đảm. Thánh Anrê được vinh dự làm một trong số 12 tông đồ của Chúa Giêsu. Con của Gioana. Như em mình là Phêrô, Ngài làm thuyền đánh cá và không có gì khác ngoài chiếc thuyền. Như thế Ngài thuộc lớp người khiêm tốn được Chúa Giêsu yêu thương đặc biệt. Ngài vẫn sống tại làng Bethsaida nhỏ bé bên bờ biển Galilêa cũng gọi là hồ Giênezareth. Ngày ấy đang khi cùng với Phêrô đi thả lưới, Chúa Giêsu đã đi ngang qua và đưa lời gọi sẽ quyết định cuộc đời các Ngài : – Hãy theo tôi, tôi sẽ làm các anh thành các ngư phủ lưới người ta.