Kế hoạch thành lập một liên hiệp duy nhất các Bề trên Tổng quyền Dòng nam và nữ

Hiện nay đang có dự án thống nhất Liên hiệp các Bề trên Tổng quyền dòng nam và dòng nữ thành một tổ chức duy nhất.

Cha Emily Turú, người Tây Ban Nha thuộc Dòng Mariste, Tổng thư ký Liên hiệp các Bề trên Tổng quyền dòng nam cho biết ý tưởng trên đây đã được bàn tới trong cuộc họp giữa hai bên, tại Fraterna Domus, Nhà Huynh đệ, ở mạn bắc Roma. 120 Bề trên Tổng quyền dòng nam, do cha Arturo Sosa, người Venezuela, Bề trên Tổng quyền Dòng Tên làm Chủ tịch, đã họp từ ngày 19 tháng Mười Một vừa qua, và sau đó từ ngày 22 tháng Mười Một họp chung với 250 nữ Bề trên Tổng quyền. Điều quan trọng là tạo nên một tiếng nói duy nhất của các dòng tu, tuy ý thức về sự khác biệt hiện nay giữa hai Liên hiệp. Trong khi Liên hiệp các Bề trên Tổng quyền dòng nữ quy tụ 2.000 dòng trên thế giới, do nữ tu Mary Barron, người Ailen, Bề trên Tổng quyền Dòng Đức Mẹ các Tông đồ làm Chủ tịch, thì phía nam Liên hiệp, quy tu khoảng 200 dòng.

Sự liên kết này không phải là một điều hoàn toàn mới mẻ, vì tại nhiều quốc gia đã diễn ra rồi. Ví dụ, tại Tây ban nha có Liên hiệp các dòng tu nam nữ, gọi tắt là CONFER, và tại các nước Mỹ châu Latinh và quần đảo Caraibí, có tổ chức CLAR, liên kết tất cả các dòng tu nam nữ.

(Vidanuevadigital.com 27-11-2023)

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA