Ngày 27.10.2020: Vươn lên như hạt mầm bất diệt

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 13, 18-21

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Nước Thiên Chúa giống như cái gì? Và Ta sẽ so sánh nước đó với cái gì? Nước đó giống như hạt cải mà người kia lấy gieo trong vườn mình. Nó mọc lên và trở thành một cây to, và chim trời đến nương náu trên ngành nó”.

Người lại phán rằng: “Ta sẽ so sánh Nước Thiên Chúa với cái gì? Nước đó giống như tấm men mà người đàn bà kia lấy bỏ vào ba đấu bột, cho tới khi tất cả khối đều dậy men”.

Ngày 27.10.2020: Vươn lên như hạt mầm bất diệt

VƯƠN LÊN NHƯ HẠT MẦM BẤT DIỆT

Nước Thiên Chúa giống như  hạt cải, giống như nắm men, lúc khởi đầu thì yếu đuối, nhỏ bé, nhưng khi thành toàn thì mạnh mẽ vô song, và uy nghi vĩ đại. Thật vậy, Nước Thiên Chúa đã khởi sự nơi trần gian này bằng những điều hết sức dung dị, nhiều khi còn ẩn khuất trong những chối từ, bách hại của con cái bóng tối, con cái thế gian. Chỉ những ai là con cái của ánh sáng, con cái của Nước trời, mới có thể cảm thấy Nước trời vẫn lớn lên hàng ngày và tiến dần tới sự viên mãn.

Xin cho chúng ta không bị vùi lấp bởi sức mạnh của bóng tối, nhưng được vươn lên như hạt mầm bất diệt, để sinh được hoa trái cho Vương quốc của Thiên Chúa.