Videos: Tĩnh tâm mừng kính Thánh Martinô (2017 – 2022)

 

Videos: Tĩnh tâm mừng kính Thánh Martinô (2017 - 2022)Dựa trên dụ ngôn Tin Mừng bà góa nghèo, cha Vinh Sơn đã mời gọi cộng đoàn sống lòng bác ái giữa mọi nghịch cảnh của đời sống. Chỉ với một phần tư đồng xu Rôma, tương đương một phút rưỡi làm công của người La Mã, nhưng đó là cả gia tài của bà góa nghèo. Không ngần ngại mất hết số gia tài đang có, chỉ vì lòng yêu mến Thiên Chúa, bà đã bỏ hết hai đồng tiền kẽm vào thùng tiền đền thờ.

Cũng vậy, bà góa nghèo xứ Sarépta đã cho ngôn sứ Êlia cả phần bánh đáng lẽ sẽ nuôi sống gia đình bà. Đứng trước nghịch cảnh khó nghèo của bà và cả ông Êlia, bà đã sẵn sàng cho ông ăn phần bánh đó và được Chúa ban cho dầu bánh no thỏa cả gia đình.

Cậu bé da mầu Martinô sinh ra đã sống trong nghịch cảnh của một xã hội phân biệt sắc tộc, bằng hết tấm lòng quảng đại và yêu thương, từ nhỏ cậu đã chịu đựng những ngược đãi nặng nề mà chẳng oán trách ai. Không những thế, Martinô càng lớn lên trong ân nghĩa Chúa và quảng đại hơn nữa, dấn bước vào con đường phục vụ người nghèo khó, người đau khổ, bệnh tật và tất cả những ai đang phải đối diện với nghịch cảnh (trích Bản tin).

Năm 2022

Năm 2020

 

Trả lời