Ngày 15.4.2021: Đích điểm của cuộc đời

 

Tin mừng theo Thánh Gioan: Ga 3, 31-36

Khi ấy, ông Gioan nói để làm chứng về Chúa Giêsu rằng: “Ðấng từ trên cao mà đến thì vượt trên hết mọi người. Kẻ bởi đất mà ra, thì thuộc về đất và nói những sự thuộc về đất. Ðấng từ trời mà đến thì vượt trên hết mọi người. Ðiều gì Người thấy và nghe, thì Người làm chứng về điều đó. Nhưng lời chứng của Người không ai chấp nhận. Ai chấp nhận lời chứng của Người, thì quả quyết Thiên Chúa là Ðấng chân thật. Ðấng được Thiên Chúa sai đến thì nói lời của Thiên Chúa, vì được Chúa ban cho thần linh khôn lường. Cha yêu mến Con, nên đã ban mọi sự trong tay Con. Ai tin vào Con thì có sự sống đời đời. Còn ai không tin vào Con, thì sẽ không được thấy sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên người ấy”.

ĐÍCH ĐIỂM CỦA CUỘC ĐỜI

Sự sống đời đời là quà tặng nhưng không của Thiên Chúa dành cho những ai tin vào Con Một Chí Ái của Người. Không ai tự sức riêng mình có thể tự đạt đến ơn cứu độ; không ai nhờ tuân giữ lề luật mà có thể đạt đến ơn cựu độ; bởi chưng, nếu con người có thể nhờ lề luật mà được cứu độ thì hóa ra cái chết của Đức Giêsu trở nên vô ích, thánh Phaolô đã dạy như thế. Nhờ công nghiệp của Đức Giêsu, qua cái chết và sự phục sinh của Người, ơn cứu độ đã được ban tặng cho nhân thế, điều kiện để chúng ta đón nhận được ơn cứu độ đó chính là chúng ta tin vào Người. Đức tin làm nên căn tính người Kitô hữu chúng ta, và chính đức tin dẫn lối mở đường để ta tiến tới đích điểm của đời sống là đức ái trọn hảo.