Ngày 16.4.2021: Phép lạ hóa bánh ra nhiều

 

Tin mừng theo Thánh Gioan: Ga 6, 1-15

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người. Người hỏi Philipphê: “Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?” Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính Người đã biết việc Người sắp làm. Philipphê thưa: “Hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút”. Một trong những môn đệ, tên là Anrê, em ông Simon Phêrô, thưa cùng Người rằng: “Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người”. Chúa Giêsu nói: “Cứ bảo người ta ngồi xuống”. Nơi đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đàn ông độ năm ngàn. Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích. Khi họ đã no nê, Người bảo các môn đệ: “Hãy thu lấy những miếng còn lại, kẻo phí đi”. Họ thu lại mười hai thúng đầy bánh vụn do năm chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư.

PHÉP LẠ HÓA BÁNH RA NHIỀU

Hôm nay Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng. Sự quảng đại của Thiên Chúa không bao giờ thua kém sự đáp trả của con người. Qua sự rộng lượng của em bé, Thiên Chúa đã nuôi dưỡng đoàn người đông đảo trên năm ngàn. Hành vi quảng đại của đứa trẻ hôm nay là bài học cho mỗi chúng ta. Sống đức tin Kitô giáo – đức tin của đạo yêu thương, chính là sống lòng quảng đại. Không ai quá nghèo đến độ không có gì để cho đi. Chúng ta nghèo vật chất, vẫn có thể cho đi của cải tinh thần là sự quan tâm, là lòng trắc ẩn, là thái độ sống vị tha. Từ một chút bánh nhỏ của sự quảng đại ấy, Thiên Chúa có thể làm phép lạ để thi thố tình thương cho Dân Người.

 

 

Trả lời