Ngày 14.6.2022: Tình yêu biến đổi cái xấu

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 5, 43-48

Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe dạy: “Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù”. Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con, hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con: để như vậy các con nên con cái Cha các con, Ðấng ngự trên trời: Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm thế ư? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em các con thôi, thì các con đâu có làm chi hơn? Những người ngoại giáo không làm như thế ư? Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Ðấng hoàn hảo”.

Ngày 14.6.2022: Tình yêu biến đổi cái xấu

TÌNH YÊU BIẾN ĐỔI CÁI XẤU

“Hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Ðấng hoàn hảo.” Sự hoàn thiện hay nên thánh là đích đến của đời sống Kitô hữu. Lời mời gọi ấy phát xuất từ Chúa Giêsu và Người cũng nêu lên những việc làm cụ thể: yêu thương thù địch, làm ơn cho kẻ ghét mình, cầu nguyện cho kẻ bắt bớ và ngược đãi chúng ta.

Yêu thương người có suy nghĩ khác với chúng ta đã khó, yêu thương người đối nghịch lại càng khó hơn. Nhưng chính trong cái khó ấy mà tình yêu Kitô giáo được tỏ lộ. Chúng ta cần yêu thương nhau vì mọi người đều là con cái Thiên Chúa, đều có những lỗi lầm cần được hoàn thiện qua thời gian. Chính nhờ tình yêu mà cái xấu được biến đổi, nhân cách mỗi người được hoàn thiện hơn.