Ngày 11.01.2023: Sống ý nghĩa và hữu ích cho tha nhân

 

Tin Mừng theo Thánh Marcô: Mc 1, 29-39

Khi ấy Chúa Giêsu ra khỏi hội đường. Người cùng với Giacôbê và Gioan đến nhà Simon và Anrê. Lúc ấy bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên giường, lập tức người ta nói cho Người biết bệnh tình của bà. Tiến lại gần, Người cầm tay bà, và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các Ngài.

Chiều đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến Người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám; và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ, và không cho chúng nói, vì chúng biết Người. Sáng sớm tinh sương, Người chỗi dậy, ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Simon và các bạn chạy đi tìm Người. Khi tìm được Người, các ông nói cùng Người rằng: “Mọi người đều đi tìm Thầy”. Nhưng Người đáp: “Chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận, để Ta cũng rao giảng ở đó nữa”. Và Người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Galilêa và xua trừ ma quỷ.

Ngày 11.01.2023: Sống ý nghĩa và hữu ích cho tha nhân

SỐNG Ý NGHĨA VÀ HỮU ÍCH CHO THA NHÂN

Trích đoạn Tin mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta một ngày sống “kiểu mẫu” của Chúa Giêsu.

Ngay từ sớm tinh sương Đức Giêsu đã thức dậy đi vào nơi hoang vắng để cầu nguyện với Chúa Cha; rồi Ngài đến nhà hai ông Simon và Anrê chữa lành cho nhạc mẫu của ông Simon; sau đó Ngài chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, trừ nhiều quỷ…; rồi Ngài đi khắp miền Galilê để công bố Tin mừng của Thiên Chúa.

Quả thật, Con Thiên Chúa đến trần gian mang thân phận con người, để đồng hành, để chia sẻ, để mặc khải cho chúng ta về Chúa Cha và Vương quốc của Người; đồng thời nên gương mẫu cho chúng ta về một cung cách sống. Xin cho chúng ta biết noi gương Chúa sống một cuộc đời ý nghĩa và hữu ích cho tha nhân.