Ngày 06.5.2019: Tăng trưởng đời sống tâm linh

 

Tin mừng theo thánh Gio-an: Ga 6, 22-29.

Hôm sau, đám người còn ở lại bên kia biển thấy rằng không có thuyền nào khác, duy chỉ có một chiếc, mà Chúa Giêsu không lên thuyền đó với các môn đệ, chỉ có các môn đệ ra đi mà thôi. Nhưng có nhiều thuyền khác từ Ti-bê-ri-a đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh. Khi đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó, và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền kia và đến Ca-phác-na-um tìm Chúa Giêsu.

Khi gặp Người ở bờ biển bên kia, họ nói với Người: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ?” Chúa Giêsu đáp: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm ta không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi. Người là Ðấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu”.

TĂNG TRƯỞNG ĐỜI SỐNG TÂM LINH

Chúa Giêsu không từ chối thực hiện dấu lạ hoá bánh ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng đang lầm than vất vả. Nhưng Ngài không hướng họ chỉ đăm đăm tập trung vào thứ lương thực mau hư nát đời này. Ngài muốn họ hãy lo tìm kiếm lương thực trường tồn. Nếu chỉ lo lương thực thân xác mà quên mất lo lắng tìm kiếm lương thực cho linh hồn là Lời Chúa và Thánh Thể Chúa thì thật là thiếu sót.

Chính nhờ việc lắng nghe Lời Chúa và đón nhận Thánh Thể, chúng ta làm tăng trưởng đời sống tâm linh mỗi ngày; nhờ đó, chúng ta được trở nên giống Chúa Giêsu hơn.

Trả lời