Ngày 01.7.2022: Không kỳ thị ai

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 9, 9-13

Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế, tên là Matthêu. Người phán bảo ông: “Hãy theo Ta”. Ông ấy đứng dậy đi theo Người.

Và xảy ra là khi Người ngồi dùng bữa trong nhà, thì có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến ngồi đồng bàn cùng Chúa Giêsu và các môn đệ của Người. Những người biệt phái thấy vậy, liền nói với các môn đệ Người rằng: “Tại sao Thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như thế?” Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo rằng: “Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu! Các ông hãy đi học xem lời này có ý nghĩa gì: “Ta muốn lòng nhân từ, chứ không phải là hy lễ”. Vì Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi”.

Ngày 01.7.2022: Không kỳ thị ai

KHÔNG KỲ THỊ AI

“Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu.” Trong xã hội Do-thái đương thời, những người thu thuế và tội lỗi bị kỳ thị, xa tránh. Giới biệt phái Do-thái bất ngờ vì thấy Đức Giêsu qua lại với hạng người này. Một chi tiết khá thú vị trong Tin Mừng chứng tỏ quyền năng của Chúa Giêsu đó là việc nhóm biệt phái chỉ mới phàn nàn với các môn đệ nhưng Người đã biết hết, lại biết cả ý nghĩ trong đầu họ.

Ơn cứu độ của Chúa dành cho hết thảy mọi người, không loại trừ ai, nhất là những người tội lỗi. Noi gương Người, ước gì chúng ta đừng có thái độ kỳ thị ai vì lỗi lầm của họ, nhưng biết cầu nguyện và hướng họ đến giáo huấn của Đức Giêsu để được thương xót và chữa lành.