Home / Thông tin / Hình ảnh hội thao mừng bổn mạng giáo xứ 2019

Hình ảnh hội thao mừng bổn mạng giáo xứ 2019

 

Hình ảnh: Trần Vương

Xem thêm hình