Đức Thánh cha cử hành thánh lễ mừng 100 năm sinh nhật thánh Gioan Phaolô II

 

Lúc 7 giờ sáng, ngày 18/5/2020, trong Đền thờ thánh Phêrô, Đức Thánh cha Phanxicô đã chủ sự thánh lễ tại bàn thờ có di hài của thánh Gioan Phaolô II, nhân dịp kỷ niệm đúng 100 năm sinh nhật của thánh nhân.

Thánh lễ được truyền đi qua hệ thống Mondo visione và đây cũng là thánh lễ trực tuyến cuối cùng của Đức Thánh cha trong kỳ đại dịch Covid-19 hiện nay.

Trong số các vị đồng tế, có Đức Hồng y Angelo Cosmastri, Giám quản Đền thờ thánh Phêrô và cũng là Tổng đại diện tại thành Vatican, Đức Hồng y Krajewski, người Ba Lan, Chánh sở từ thiện của Đức Thánh cha, Đức Tổng giám mục Pawlowski, cũng người Ba Lan, trưởng Phân bộ thứ III thuộc Phủ Quốc vụ khanh, đặc trách các nhân viên ngoại giao Tòa Thánh, và đặc biệt là Đức Tổng giám mục Piero Marini, đã từng làm trưởng ban nghi lễ phụng vụ của Đức thánh Giáo hoàng trong 18 năm trời. Hiện diện tại buổi lễ cũng có khoảng 30 chức sắc, nữ tu và tín hữu.

Trong lời nguyện thánh lễ, Đức Thánh cha cầu xin “Thiên Chúa giàu lòng thương xót, đã gọi thánh Gioan Phaolô II hướng dẫn Giáo hội, để chúng con được củng cố nhờ giáo huấn của thánh nhân; chúng con tín thác cởi mở tâm hồn cho ơn thánh cứu độ của Chúa là Đấng Cứu Chuộc duy nhất của loài người.”

Bài giảng

Trong bài giảng, Đức Thánh cha nhận xét rằng thánh Gioan Phaolô II có ba nét của người mục tử nhân lành, đó là “cầu nguyện, gần gũi dân chúng và yêu mến công lý. Thánh nhân là người của Chúa, vì ngài cầu nguyện rất nhiều, mặc dù bao nhiêu công việc trong việc hướng dẫn Giáo hội. Ngài biết rõ nghĩa vụ đầu tiên của một giám mục và cầu nguyện.

Tiếp đến, ngài là người gần gũi dân chúng, đi tìm dân chúng, đi đến toàn thế giới để tìm dân ngài, trở nên gần gũi với họ. Thánh Gioan Phaolô II đã nêu gương cho chúng ta, gần gũi người lớn cũng như người nhỏ, người gần cũng như người xa.

Nét thứ ba là lòng yêu mến công lý, công lý trọn vẹn, công bằng xã hội, công lý đánh đuổi các cuộc chiến tranh. Vì thế, thánh Gioan Phaolô II là người của lòng thương xót, vì công lý và thương xót luôn đi đôi với nhau, không thể tách biệt. Thánh nhân cũng đẩy mạnh việc tôn sùng lòng thương xót của Chúa, và ngài có lòng kính mến thánh nữ Faustina, người đã được giao phó sứ mạng phổ biến lòng Chúa thương xót.

Và Đức Thánh cha kết luận rằng: “Hôm nay, chúng ta hãy cầu xin thánh Gioan Phaolô II ban cho tất cả chúng ta, đặc biệt các vị chủ chăn của Giáo hội, ơn siêng năng cầu nguyện, gần gũi và ơn công lý thương xót”.

(Vatican News 18-5-2020)

G. Trần Đức Anh, O.P.

https://youtu.be/FUEvyjfVp48