Cử Hành Bí Tích

BÍ TÍCH RỬA TỘI

Vào lúc 08g00 Thứ Bảy Đầu Tháng

Xin đăng ký và nộp sổ Gia Đình Công Giáo trước tại Văn Phòng Giáo Xứ

 

BÍ TÍCH GIẢI TỘI

Vào thứ năm, sáu bảy : từ 17g00 tại phòng Hoà Giải

Vào Chúa Nhật : từ 14g30 tại phòng Hoà Giải

(trường hợp ngoại lệ và các dịp lễ lớn có thông báo riêng)

BÍ TÍCH HÔN PHỐI

a. Tiến hành thủ tục hồ sơ :

Các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 : từ 8g00 – 11g00

b. Cử hành Bí Tích :

– Thứ Năm : 9g30 hoặc 15g30

– Thứ Bảy : 9g30 hoặc 15g30

– Chúa Nhật : 16g00

Cử Hành Bí Tích

Nhà Thờ Đaminh – Ba Chuông : Tranh Lê Hiếu