Clips: Chầu Thánh Thể với Giáo Hội hoàn vũ

 

Clips: Chầu Thánh Thể với Giáo hội hoàn vũ

 

Clips: Chầu Thánh Thể với Giáo Hội hoàn vũThánh Thể là bí tích và là nguồn mạch cho sự hiệp nhất của Giáo Hội – “Bởi chỉ có một tấm bánh, chúng ta tuy nhiều song cũng chỉ là một thân thể duy nhất, vì tất cả chúng ta cùng thông phần vào cùng một tấm bánh” (1 Cr 10,17).

Đêm nay (02.06.2013), trở thành một đêm đáng ghi nhớ trong lịch sử Giáo Hội, một đêm không tĩnh lặng bởi hàng triệu trái tim tín hữu trên khắp thế giới tại các Nhà thờ chính tòa, Giáo xứ, Tu viện, Cộng đoàn… đang đập cùng một nhịp đập, đang cùng hiệp thông với Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành giờ Chầu Thánh Thể.

Chúng ta kính dâng giờ chầu này để hưởng ứng sáng kiến đầy ý nghĩa của Đức Thánh Cha và để “sống khoảnh khắc hiệp thông sâu xa với Chúa Kitô – Đấng Trung Gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người‟ (1 Tm 2, 5). (trích Bản tin)


Clips: Chầu Thánh Thể với Giáo Hội hoàn vũ