Thơ: Tháng Trái Tim

 

Tháng Trái Tim

 Thơ: Tháng Trái Tim

Tháng  hoa nối tháng trái tim

Tháng năm tháng sáu mạch chìm tình yêu

Con tim của Mẹ nhiệm mầu

Tạo tim Con Mẹ với bao tháng ngày

Chính là máu thịt Mẹ đây

Tạo con tim Chúa những ngày cưu mang

Con tim thanh khiết dịu dàng

Tạo con tim Chuá sẵn sàng hy sinh

Vâng theo thánh ý Cha mình

Treo trên thánh giá chứng minh muôn người

Nhiệm mầu cứu rỗi tuyệt vời

Con tim dốc cạn máu tưoi tuôn trào

Hòa cùng mạch nước dồi dào

Lập nên nhiệm tích ban bao phúc lành

Hồng ân cứu độ nhân sinh

Con tim bừng cháy lửa tình khát khao

Tình yêu đáp trả dạt dào

Ở trên thánh giá đồi cao Chúa từng,

Trong cơn hấp hối đau thương,

Kêu lên “Ta Khát” với lòng ước ao

Linh hồn cứu rỗi biết bao

Con tim nhân thế lẽ nào dững dưng

Trước tình yêu Chúa vô chừng

Đốt lên ngọn lửa bừng bừng tin yêu

Trần gian đổi mới mọi điều

Muôn người tận hưởng thật nhiều phúc vinh

Hồng ân cứu độ viên thành

Xin Thần Khí Chúa đồng hành luôn luôn

Tình yêu triển nở vẹn toàn

Khấn xin lòng Mẹ khoan nhân dắt dìu

Đi trong mật ngọt tình yêu

                                                  Ngô xuân Tịnh

 

Trả lời