Ngày 27.12.2022: Người môn đệ Chúa yêu

 

Tin Mừng theo thánh  Gioan: Ga 20, 2-8

Ngày thứ nhất trong tuần, Maria Mađalêna chạy đến gặp Simon Phêrô và môn đệ kia mà Chúa Giêsu yêu, bà nói: “Người ta đã lấy xác Chúa khỏi mộ rồi, chúng tôi không biết họ để đâu”.

Bấy giờ Phêrô ra đi với môn đệ kia đến mộ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mộ trước ông. Cúi nhìn vào, người môn đệ đó thấy tấm khăn liệm xác hãy còn, nhưng không vào. Bấy giờ Simon Phêrô theo sau cũng đến, và đi vào trong mộ, thấy khăn liệm xác còn đó, và khăn che mặt để trên phía đầu Người, không để chung với khăn liệm xác, nhưng đã cuốn riêng để vào một chỗ.

Bấy giờ môn đệ đã đến trước cũng vào; ông đã thấy và đã tin.

NGƯỜI MÔN ĐỆ CHÚA YÊU

Được gọi là ‘môn đệ Chúa yêu’, thánh Gioan tông đồ có sự gắn kết gần gũi với Thầy Giêsu, vì vậy ngài đã nhanh chóng nhận ra Đấng Phục Sinh qua dấu chỉ của ngôi mộ trống và tấm khăn liệm. Tình yêu dẫn lối Gioan đi tìm Thầy mà không chút sợ hãi. Niềm tin giúp Gioan nhận thức và nhạy bén trước sự phục sinh nơi Thầy Giêsu.

Niềm tin và lòng mến phải là động lực giúp ta trong hành trình tìm kiếm Chúa. Xin Chúa gia tăng đức tin và lòng mến, để ta có thể nhận ra Chúa nơi những ‘ngôi mộ trống’ và tấm ‘khăn liệm’ đầy bí ẩn của cuộc đời ta. Gioan đã thấy và đã tin, xin cho chúng ta nhận ra Chúa đang âm thầm tác động qua mọi biến cố của đời sống.