Cầu cho bà Têrêsa Phạm Thị Nguyệt

Cầu cho bà Têrêsa Phạm Thị Nguyệt

GIÁO XỨ ĐA MINH THÔNG BÁO

Bà Têrêsa Phạm Thị Nguyệt

(Nhạc mẫu anh Giuse Nguyễn Ngọc Văn – BTT giáo xứ)

Sinh năm 1950.

Địa chỉ: 281/50/4 Lê Văn Sỹ

Phường 01, Tân Bình.

Thuộc giáo họ Thánh Martinô

Được Chúa gọi về lúc 16g35 ngày 10-12-2016.

Hưởng thọ: 66 tuổi.

Thánh lễ phát tang tại Từ đường giáo xứ Đa Minh

lúc: 15g00 ngày 12-12-2016.

Linh cữu hiện được quàn tại Australia

Xin cộng đoàn cầu nguyện cho linh hồn : Têrêsa.