Lòng Chúa Thương Xót

LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

+ Phim : Thánh nữ Faustina
+ Thánh Faustina, tông đồ lòng Thương Xót Chúa

Lòng Chúa Thương Xót 

I. Tổng Quát

+ Gia đình lòng Thương xót Chúa tại giáo xứ Đaminh thành lập ngày 13-10-2004.

Chầu các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 7) từ 15 đến 16 giờ .

Có khoảng 30 đến 40 người tham dự.

Linh hướng : Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Trưởng: Chị Têrêsa Trần Thị Đức Hạnh

Phó: Chị Maria Nguyễn Thị Thu Hoài

Thủ quỹ: Chị Rosa Vũ Thị Thoa

 

II. Tình hình hoạt động :

Lòng Chúa Thương Xót

– Anh chị em trong nhóm siêng năng và sốt sắng
đến nhà thờ mỗi ngày và thực hiện giờ chầu rất tốt đẹp.

– Cầu nguyện và xin Chúa chữa lành cho những người bị đau bệnh
trong những giờ nguyện hằng ngày.

– Mỗi đầu tháng, nhóm có làm việc bác ái, chia sẻ cho người nghèo.

– Trong giáo xứ khi có gia đình có người qua đời,
nhóm đều đến đọc kinh và cầu nguyện cho linh hồn đó.

Sang năm mới nhóm quyết tâm lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Cố gắng kêu gọi những người chưa biết Chúa và những người đang xa rời Chúa, đưa họ đến với Chúa trong giờ nguyện lòng thương xót Chúa này.

 

Lòng Chúa Thương Xót

Trả lời