THÁNH LỄ BAN BÍ TÍCH KHAI TÂM KITÔ GIÁO – 17.06.2023

THÁNH LỄ BAN BÍ TÍCH KHAI TÂM KITÔ GIÁO - 17.06.2023

   Trong tâm tình hân hoan và cảm tạ, vào lúc 17g30 ngày 17 tháng 06 năm 2023, thánh lễ ban Bí tích Khai tâm Kitô giáo cho 19 anh chị em Dự tòng, được cử hành tại nhà thờ Giáo xứ Thánh Đa Minh Ba Chuông do Cha Bề trên Chánh xứ Giuse Ngô Mạnh Cường, OP chủ tế. Đồng tế với Cha Bề Trên Chánh xứ Giuse có Cha Vinh Sơn Giám đốc TTMV và Cha Đa Minh phụ trách lớp Giáo Lý Dự tòng.

     Tham dự Thánh lễ có quý tu sĩ, cha mẹ đỡ đầu, thân nhân của dự tòng và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ. Đây thực sự là một niềm vui của các anh chị dự tòng cũng như của giáo xứ Thánh Đa Minh, bởi vì từ nay, 19 anh chị được gia nhập vào cộng đoàn Hội Thánh Công giáo. Nói cách khác, nhờ bí tích rửa tội, anh chị được trở nên chi thể của thân thể Chúa Kitô, con cái Thiên Chúa, được giải thoát khỏi tội lỗi, thoát khỏi sự chết, được sống vui trong Đấng Cứu Chuộc

     Trước khi vào Thánh lễ, Cha chủ tế tiến về tiền đường nhà thờ cử hành nghi thức đón tiếp anh chị em Tân tòng. Sau phần đón tiếp, Cha chủ tế mời những tân tòng và cha mẹ đỡ đầu cùng tiến vào bên trong nhà thờ để tham dự Phụng vụ Lời Chúa. Lời Chúa là ánh sáng dẫn đường mọi người tìm đến ơn cứu độ, là thần lương nuôi dưỡng tâm hồn các tín hữu.

     Trong bài giảng, Cha chủ tế đã chia sẻ sứ điệp Tin Mừng cho cộng đoàn, đặc biệt cho những Tân tòng sắp lãnh các bí tích Khai tâm Kitô giáo hôm nay.

     Sau bài giảng, Cha chủ tế cử hành nghi thức ban Bí tích Khai tâm cho các dự tòng, gồm các phần: làm phép nước, Rửa Tội dự tòng, trao áo trắng và nến sáng, ban Bí tích Thêm Sức. Từ giây phút này, các Tân tòng sẽ bước đi trong Thần Khí và trở nên người làm chứng cho đức tin. Họ được Chúa Kitô nuôi dưỡng bằng Tiệc Thánh Thể, được kết hiệp với Đức Kitô và nên một với Người. Đó là hồng ân tuyệt vời mà Chúa thương ban cho những tân tòng hôm nay.

     Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể

     Tạ ơn Chúa vì những hồng ân lớn lao mà Ngài đã thương ban tặng cho Giáo xứ chúng con. Tạ ơn Chúa vì Hạt Giống Tin Mừng tiếp tục được gieo trồng và phát triển…

Hồng ân Chúa như mưa, như mưa

Rơi xuống đời con miên man, miên man

Nâng đỡ tình con trong tay, trong tay vòng tay thương mến

Đời có Chúa êm trôi êm trôi Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi

Có Chúa cùng đi con không đơn côi ôi tình tuyệt vời. (Bao la Tình Chúa – NS.Giang Ân)

     Xin Thiên Chúa soi sáng và hướng dẫn các anh chị em Tân tòng suốt cuộc hành trình làm con Chúa, bởi lẽ hành trình đi theo Chúa sẽ có những lúc gặp phải những chông gai và thử thách trong cuộc sống nhưng với một lòng tín thác và luôn biết đặt trọn niềm tin của mình vào quyền năng của Thiên Chúa chắc chắn các tân tòng sẽ trở thành những người con sống tốt lành trong đạo Chúa.

Maria PTH, Ban Truyền thông

– Xem đầy đủ hình ảnh tại đây : https://drive.google.com/drive/folders/1xPb0lkdgUJtjzO0tooCPpZSqHp8SIRxA?usp=sharing

– Một số hình ảnh buổi lễ :