Để đối phó với cảm giác tức giận

 ai trong chúng ta chưa từng một lần cảm thấy tức giận? Những khi giận dữ chúng ta thường có phản ứng như thế nào? Khi bình tĩnh lại, chúng ta có nhận thấy mình tức giận là đúng, là cần thiết, và hữu ích hay là ngược lại?