Đức TGM Paglia tái khẳng định nói “không” với cái chết êm dịu và trợ tử

Đức TGM Paglia tái khẳng định nói “không” với cái chết êm dịu và trợ tửĐức Tổng Giám Mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hàn lâm viện về Sự sống tái khẳng định “nói không” với cái chết êm dịu và trợ tử, và toàn hoàn tuân theo giáo huấn của Giáo hội Công giáo phản đối thực hành này.