Ngày 17.3.2023: Điều răn nào trọng nhất?

 

Tin Mừng theo thánh Marcô : Mc 12, 28b-34

Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: “Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?”

Chúa Giêsu đáp: “Giới răn trọng nhất chính là: “Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi”. Còn đây là giới răn thứ hai: “Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi”. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó”. Luật sĩ thưa Ngài: “Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài Người, chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh”. Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu”. Và không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa.

ĐIỀU RĂN NÀO TRỌNG NHẤT?

Đức Giêsu đã chỉ cho ông kinh sư phải làm gì trong việc thực thi lề luật. Chắc hẳn đó không phải là tuân giữ chi li từng điều được ghi ra cho bằng yêu mến. Yêu Chúa được thể hiện qua tha nhân và tình yêu đối với tha nhân biểu lộ tình yêu đối với Thiên Chúa.

Thánh Catarina Siena đã cảm nghiệm được sự gắn kết ấy khi thốt lên:“Chúa đã yêu chúng con bằng tình yêu nhưng không và Ngài biết con không thể yêu Ngài như thế, nên Ngài muốn con làm điều đó cho tha nhân”.

Ở đây, Ðức Giêsu đưa người thông luật từ ý niệm trừu tượng về điều răn lớn nhất tới hành động cụ thể nơi con tim. Mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, thì trong cụ thể là: yêu thương người bên cạnh như chính mình.