Ngày 19.3.2023: Mừng vui lên

 

Tin Mừng theo Thánh Gioan: Ga 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38

Khi ấy, Chúa Giêsu đi qua, thấy một người mù từ khi mới sinh. Người nhổ xuống đất, lấy nước miếng trộn thành bùn, rồi xoa bùn trên mắt người ấy, và bảo: “Anh hãy đến hồ Silôe mà rửa” (chữ Silôe có nghĩa là được sai)”. Anh ta ra đi và rửa, rồi trở lại thì trông thấy được.

Những người láng giềng và kẻ xưa kia từng thấy anh ta ăn xin đều nói: “Ðó chẳng phải là người vẫn ngồi ăn xin sao?” Có kẻ nói: “Ðúng hắn”. Lại có người bảo: “Không phải, nhưng là một người giống hắn”. Còn anh ta thì nói: “Chính tôi đây”.

Họ liền dẫn người trước kia bị mù đến với những người biệt phái, lý do tại Chúa Giêsu hoà bùn và chữa mắt cho anh ta lại nhằm ngày Sabbat. Các người biệt phái cũng hỏi anh ta do đâu được sáng mắt. Anh đáp: “Ngài đã xoa bùn vào mắt tôi, tôi đi rửa và tôi được sáng mắt”. Mấy người biệt phái nói: “Người đó không phải bởi Thiên Chúa, vì không giữ ngày Sabbat”. Mấy kẻ khác lại rằng: “Làm sao một người tội lỗi lại làm được những phép lạ thể ấy?” Họ bất đồng ý kiến với nhau. Họ liền quay lại hỏi người mù lần nữa: “Còn anh, anh nói gì về người đã mở mắt cho anh?” Anh đáp: “Ðó là một Tiên tri”. Họ bảo anh ta: “Mày sinh ra trong tội mà mày dám dạy chúng ta ư?” Rồi họ đuổi anh ta ra ngoài.

Chúa Giêsu hay tin họ đuổi anh ra ngoài, nên khi gặp anh, Người liền bảo: “Anh có tin Con Thiên Chúa không?” Anh thưa: “Thưa Ngài, nhưng Người là ai để tôi tin Người?” Chúa Giêsu đáp: “Anh đang nhìn thấy Người và chính Người đang nói với anh”. Anh ta liền nói: “Lạy Ngài, tôi tin”, và anh ta sấp mình thờ lạy Người.

0

MỪNG VUI LÊN

Chúa nhật IV Mùa chay hôm nay được gọi bằng tiếng latinh là Chúa nhật Laetare, nghĩa là mừng vui lên. Phụng vụ mời gọi chúng ta vui lên bởi vì lễ Phục sinh đã gần kề. Tinh thần niềm vui ấy được diễn tả cách cụ thể trong Tin mừng, nơi niềm vui của anh mù được thấy ánh sáng.

Chúa mở đôi mắt thể lý cho anh để anh thấy ánh sáng, và Chúa cũng mở đôi mắt tâm hồn cho anh để anh nhận ra Chúa là Ánh sáng. Chính ánh sáng của Chúa đã biến đồi cuộc đời anh, đem lại cho cuộc đời anh niềm vui và ý nghĩa.

Xin cho mỗi chúng ra cũng được ánh sáng Chúa chiếu tỏa để chúng ta hân hoan sống đời chứng tá và làm chứng cho ánh sáng của Chúa.

150