Ngày 07.3.2023: Đời sống chứng tá lời rao giảng

 

Tin Mừng theo Thánh Matthêu : Mt 23, 1-12

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: “Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà Môsê: vậy những gì họ nói với các ngươi, hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ, vì họ nói mà không làm. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy, vì thế họ nới rộng thẻ Kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là “thầy”. Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn được người ta gọi là thầy, vì các ngươi chỉ có một Thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha, vì các ngươi chỉ có một Cha, Người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo, vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Ðức Kitô. Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”.

ĐỜI SỐNG CHỨNG TÁ LỜI GIẢNG

Đức Giêsu lên án các Luật sĩ và Biệt phái vì họ nói mà không làm. Có thể lời nói của họ rất đúng và hay, nhưng hành động lại không đi đôi với những lời ấy, hoặc họ chỉ làm cho thiên hạ thấy chứ không phải vì lòng yêu mến Thiên Chúa. Đó không phải là hình mẫu của người môn đệ Chúa Kitô.

Người môn đệ Chúa Kitô là người không nói suông nhưng lấy đời sống của mình làm chứng tá cho lời rao giảng. Thật vậy, đời sống chứng tá làm cho lời giảng của chúng ta có sức sống hơn. Và thái độ khiêm nhường là một trong những lời rao giảng Tin Mừng đẹp nhất.