Ngày 01.3.2023: Phép lạ là kết quả của lòng tin

 

Tin Mừng theo Thánh Luca: Lc 11, 29-32

Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: “Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của tiên tri Giona. Vì Giona đã nên điềm lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là điềm lạ cho dòng giống này như vậy. Ðến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì bà đã từ tận cùng trái đất mà đến nghe sự khôn ngoan của Salomon. Nhưng ở đây còn có người hơn Salomon. Dân thành Ninivê cũng sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì họ đã sám hối theo lời Giona giảng, nhưng ở đây còn có người hơn Giona nữa”.

Ngày 01.3.2023: Phép lạ là kết quả của lòng tin

PHÉP LẠ LÀ KẾT QUẢ TỪ LÒNG TIN

Nghe thấy Đức Giêsu giảng dạy nhiều điều hay, trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, dân chúng kéo đến với Người. Tuy nhiên, họ vẫn không tin vào Người và đòi hỏi phải có thêm vài ba phép lạ. Nhưng Đức Giêsu đã từ chối ban phép lạ cho họ.

Phép lạ không phải để làm phát sinh lòng tin nhưng là kết quả từ chính lòng tin ấy. Nói cách khác, niềm tin vào Chúa Giêsu là điều kiện cần thiết để phép lạ xảy ra chứ không phải ngược lại. Dân thành Giêrusalem xưa đã cứng lòng tin nên không nhận thêm được phép lạ nào. Liệu người tín hữu ngày nay đã đủ lòng tin vào Chúa hay vẫn còn đi tìm phép lạ để tin?